ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166

Läraren

Läraren är Lärarförbundets förbundstidning och innehåller nyheter och reportage om utbildningsområdet samt lärarnas fackliga frågor. Tidningen grundades 1881 under namnet Svensk Läraretidning av Emil Hammarlund och utkom med första numret 12 dece ...

Med (tidskrift)

MED var namnet på en månadstidskrift i Svenska kyrkan vars innehåll ägnades mission, evangelisation och diakoni. Tidskriften gavs ut från 1971 till 1982. Vid dess nedläggning ersattes den av Kyrkans Tidning.

Medusa (tidskrift)

Medusa är en svensk populärvetenskaplig tidskrift om antiken. Ämnesområdet är den antika Medelhavsvärlden i vid bemärkelse, men det är främst förhållanden inom grekiskt och romerskt område som behandlas. Modern forskning och dess metoder bevakas ...

Miss World (tidning)

Miss World var en svensk tidning startad och nedlagd 2012. Miss World hade som målsättning att utkomma med fyra tjocka nummer per år från och med 19 juni 2012 och skulle innehålla artiklar om kultur, engagerade världsförbättrande personer och ver ...

Morgonbris

Morgonbris, är medlemstidskrift för det Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor. Morgonbris grundades 1904 av Kvinnornas fackförbund, men övergick vid förbundets nedläggning 1909 till den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Under åren ...

Motdrag

Motdrag är ett drogpolitiskt magasin, grundat 1981, som ges ut av Ungdomens Nykterhetsförbund. Tidningen är ett drogpolitiskt magasin och huvudmålgruppen är unga i 20-årsåldern. Den går, förutom till medlemmar och prenumeranter, ut till bland ann ...

Musiktidningen

Det finns flera tidskrifter med namnet Musiktidningen för tidningen som utgavs 1973–1978 se Musiktidningen 1973–1978, för Musiktidningen, musiktidskrift se Musiktidningen 1991–1993 för Rockmusiktidningen som utgavs 1982–1984 se Musiktidningen n r ...

Musiktidningen (1973–1978)

Det finns flera tidskrifter med namnet Musiktidningen för tidningen som utgavs 1899–1927 se Musiktidningen, för Musiktidningen, musiktidskrift se Musiktidningen 1991–1993 för Rockmusiktidningen som utgavs 1982–1984 se Musiktidningen n roll Musikt ...

Månadsjournalen

Månadsjournalen var en svensk månadstidning utgiven 1980–2002 av Åhlén & Åkerlund som senare bytte namn till Bonnier Månadstidningar, Bonnier Specialtidningsförlag och så småningom Bonnier Tidskrifter. Den tillkom när Vecko-Journalen upphörde 1980.

Nintendobiblioteket

Nintendobiblioteket var en serie svenskspråkiga spelguider, som hade en planerad utgivningsfrekvens av fyra nummer per år, utgivna av förlaget Atlantic. Spelguiderna var producerade i samarbete med Tokuma Shoten Publishing Co., Ltd och Nintendo o ...

Nordens frihet

Nordens frihet var en tidskrift utgiven av Samfundet Nordens Frihet 1940-1945. Redaktör och ansvarig utgivare var till och med 1944 Harald Wigforss, därefter Folke Lindberg.

Nutida musik (tidskrift)

Nutida musik är en tidskrift som ges ut i fyra nummer per år av den svenska sektionen av International Society for Contemporary Music. Tidningen handlar främst om nutida konstmusik, ljudkonst, elektronisk musik och experimentell musik. I tidninge ...

Nya Swing

Swing eller Nya Swing var en boxningstidning som fanns mellan 1993 och 1996. Tidningen gavs ut av Föreningen Boxiana. Till medarbetarna hörde bronsmedaljören från OS i Seoul Lars Myrberg, som chefredaktör, och Börje Dorch.

Nyhetstidningen Inblick

Nyhetstidningen Inblick grundades 2009 som Veckotidningen Inblick och är numera en nyhetstidning med kristen profil och politisk beteckning oberoende kristdemokratisk. Inblick tillhör mediakoncernen Kanal 10 Media, där bland annat tre TV-kanaler, ...

Opus (tidskrift)

Opus grundades 2005 av Jonas Söderström och Johannes Nebel. Tidskriften utkommer med sju nummer per år och skriver om klassisk musik, opera, artister och musikhistoriska företeelser. OPUS nominerades redan efter sitt första nummer till Bästa nya ...

Orkesterjournalen

Orkesterjournalen är en svensk jazztidskrift, grundad i oktober 1933. Den är därmed världens äldsta ännu levande jazztidskrift. Tidskriften utkom till och med 2007 med tio nummer per år, och utkommer sedan 2008 med sex nummer per år. Orkesterjour ...

Pedagogiska magasinet

Pedagogiska magasinet var Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt. Tidskriften grundades 1996. Ansvarig utgivare och chefredaktör var från starten 1996 till 2006 Lena Fejan Ljunghill. Chefredaktörer och ansvariga utgivare h ...

Pop (tidskrift)

Den här artikeln handlar om den svenska musiktidningen Pop. För andra betydelser, se Pop olika betydelser. Pop var en svensk musiktidning, utgiven under 1990-talet. Första numret utkom 1992 och tidningen lades ner 1999. Tidningen ägdes av ett min ...

Provins (tidskrift)

Provins är en svensk tidskrift baserad i Umeå. Den ges ut av Norrländska litteratursällskapet och Författarcentrum Norr. Tidskriften grundades 1953 och lades ned 1955. Åren 1960–1962 utgavs den i andra omgång för att därefter återigen läggas ner. ...

Radiolyssnaren

Radiolyssnaren var en veckotidning som gavs ut av Åhlén & Åkerlund, och som 1938 uppgick i tidningen Röster i radio. Radiolyssnaren gavs ut av Åhlén & Åkerlund och var en veckotidning. Den innehöll veckans radiotablåer, artiklar om program och om ...

Roadrunner (tidskrift)

Roadrunner är en ornitologisk tidskrift, som främst riktar sig till så kallade "kryssare", det vill säga sådana som strävar efter att se så många olika fågelarter som möjligt. Roadrunner utkommer med fyra nummer per år. Innehållet består bland an ...

Scenen (teatertidskrift)

Scenen var en svensk kultur- och nöjestidskrift som utgavs mellan 1919 och 1941 på Hasse W. Tullbergs boktryckeri. Tidningen bevakade nöjen och kultur: teater, film, musik, dans, societets- och sällskapsliv. I början av 1930-talet övergick Scenen ...

Schlager (tidning)

Schlager var en svensk rocktidning som startades i Stockholm 1980 av bland andra musikjournalisterna Håkan Lahger, Mats Lundgren, Thore Soneson och Bengt Eriksson, samtliga hade tidigare varit verksamma på tidningen Musikens makt och den nya tidn ...

Sjöfartstidningen

Sjöfartstidningen utkom med sitt första nummer den 7 juli 1905, som Svensk Sjöfartstidning. Sjöfartstidningen ägs av branschorganisationen Svensk Sjöfart, men har en redaktion som arbetar självständigt. Tidningen är opinionsbildande och verkar fö ...

Skandinavisk modetidning

Skandinavisk modetidning var ett svenskt illustrerat modemagasin som utgavs 1888–1889 av Frithiof Hellberg. Den var en svensk utgåva av den österrikiska tidningen Wiener-Mode. Tidningen innehöll förutom talrika modeplanscher även artiklar, kåseri ...

Skolvärlden

Skolvärlden är en svensk tidskrift och Lärarnas Riksförbunds medlemstidning. Innehåller nyheter och reportage om utbildningsområdet samt lärarnas fackliga frågor. Den utkommer med 10 nr per år och har en upplaga på 93 200. Tidskriften grundades 1 ...

Skärgård (tidskrift)

Skärgård är en finlandssvensk kulturtidskrift som beskriver livet i skärgården och kustområdena på basen av aktuell skärgårdsforskning. Den utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Skärgård utkommer med fyra nummer per år. Den grundades 1978 ...

Smålänningens jul

Smålänningens jul är titeln på en svensk jultidning som utgivits med ett nummer per år sedan 1925. Merparten av tidningens innehåll består av korta noveller och humoristiska berättelser av framstående svenska författare som exempelvis Vilhelm Mob ...

Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift är en svensk vetenskaplig tidskrift. Tidskriften publicerar artiklar inom ämnet Socialvetenskap. Socialvetenskaplig tidskrift utges av Förbundet för forskning i socialt arbete FORSA med stöd av Forskningsrådet för arb ...

Sonic Magazine

Sonic Magazine, Sonic, var en svensk musiktidning som gavs ut 2000-2017. Första numret kom ut i november 2000. Chefredaktör var Pierre Hellqvist och redaktör var Håkan Steen. Lennart Persson medverkade regelbundet i tidningen fram till sin död 20 ...

Svensk idrott (tidning)

Svensk idrott var en svensk tidskrift som handlade om idrott och var en så kallad idrottstidning. Den handlade om motions- och elitidrott, om idrott för barn, ungdomar och vuxna samt om idrottsjuridik och ekonomi. Tidskriften grundades 1929 och l ...

Svensk litteraturtidskrift

Svensk litteraturtidskrift var en litteraturtidskrift, som gavs ut av Samfundet De Nio under åren 1938–1983. Tidskriften utkom med ett nummer per kvartal och innehöll bland annat essäer och recensioner rörande gammal och ny svensk litteratur. Ett ...

Svensk pastoraltidskrift

Svensk Pastoraltidskrift – Kyrkligt forum, SPT, är en teologisk tidskrift i Svenska kyrkan. Även om de osignerade ledarna som regel har en högkyrklig profil, har man en bred läsekrets. Tidskriften utkommer med två nummer per månad och har utgivit ...

Svenska Journalen

Svenska Journalen är en tidning som ges ut av Läkarmissionen. Det var från början en kristen veckotidning, grundad 1925 av Nils Ekberg. 1953 köptes den upp av Harry Lindquist som slog ihop den med sin tidning Hemmet och familjen. Efter ett upprop ...

Svenska Playstationmagasinet

Svenska Playstationmagasinet var en svensk speltidning som gavs ut av Medströms Dataförlag mellan 1998 och 2001. Tidningen var i hög grad en licensprodukt och en översättning av det brittiska Playstationmagasinet, Official Playstation Magazine ut ...

Swedish Press (tidskrift)

Swedish Press är Kanadas enda svenska tidning. Målgruppen är utlandssvenskar och svenskättlingar bosatta i Kanada och USA, samt nordamerikanska företag med svensk anknytning. Tidningen kommer ut åtta gånger om året. Den innehåller artiklar på såv ...

Swing (sporttidning)

Swing var en tidning om boxning, kraftsport och liknande, samt andra ämnen som kunde intressera läsekretsen. Tidningen kom ut 1920-1936. Chefredaktör var Roland Hentzel. Undertitlarna varierade genom åren, exempelvis llustrerad sport- och film-jo ...

Swing (ungdomstidning)

Swing med underrubriken tidskrift för ungdom, modern musik, sport och dans var en tidning som Topsy Lindblom drev under två år och var ensam redaktör för. I tidningen skrevs om musik och artister, dans och även sportdans. Tidningen kom ut från ok ...

Sändaren

Sändaren är en allmänkristen nyhetstidning med främst Equmeniakyrkan som bevakningsområde. Tidningen har sedan nummer 1/2011 veckoutgivning efter att tidigare utkommit var fjortonde dag. Tidningen har även tidigare haft veckoutgivning, men upphör ...

Sörmlandsbygden

Sörmlandsbygden är en årsbok som utgavs 1928–1931 av Södermanlands Museiförbund, 1932–1961 av Södermanlands hembygdsförbund samt 1962–1975 av Södermanlands hembygds- och museiförbund. Mellan 1976 och 2017, då bokserien avslutades, utgavs och prod ...

Teknik för alla

Teknik för alla, populärt kallad TfA, var en svensk teknik- och motortidskrift som utgavs 1940-2001. Den grundades av Torsten Althin och var under åren före sin nedläggning Sveriges äldsta tekniska tidning i aktiv utgivning. Innehållet i de tidig ...

Tidevarvet

Tidevarvet var en svensk veckotidning utgiven av Frisinnade kvinnors riksförbund. Flera kända kvinnliga personligheter i kulturlivet bidrog regelbundet med artiklar och kåserier, däribland Elin Wägner, Kerstin Hesselgren, Hagar Olsson och Carin H ...

Tidningen Re: public

Tidningen Re:public, tidigare Public Service och Re:public Service, var en svensk kulturtidskrift som startades 2005 och lades ned 2019. Tidningen grundades av en grupp journalister och fotografer som saknade ett forum för ”dokumentära reportage” ...

Tidsfördrif

Tidsfördrif var en svensk familjetidning med veckoutgivning som grundades 1907 i Göteborg av Otto Elander. Den utkom oavbrutet fram till sommaren 1964.

Tidskrift för genusvetenskap

Tidskrift för genusvetenskap, tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, är en svensk vetenskaplig tidskrift grundad 1980 i Lund, inriktad på genusvetenskaplig forskning. Tidskriften är Nordens största referee-granskade vetenskapliga tidskrift för tv ...

Tidskriften Heimdal

Tidskriften Heimdal är en svensk tidskrift och organ för den konservativa studentföreningen Heimdal i Uppsala. Den grundades 1962 och utkommer med fyra nummer per år.

Tidskriften Opera

Tidskriften OPERA startade 1978 och är Nordens enda specialtidning och kulturtidskrift för opera och musikdramatik. De första åren hette tidskriften Musikdramatik, senare Tidskriften Musikdramatik. Upplagan är på cirka 4 000 exemplar med fem numm ...

Tjänarinnebladet

Tjänarinnebladet var en svensk tidskrift som utgavs av Stockholms tjänarinneförening åren 1905–1908. Man tog upp frågor om tjänsteflickornas situation vad rörde arbetsförhållanden och arbetstider, samt andra tjänarinneföreningar, både i Sverige o ...

Transportarbetaren

Transportarbetaren är en fackföreningstidning som ges ut av Svenska transportarbetarförbundet och som utkommer 11 gånger per år med en upplaga av 62 200 exemplar.

Ultra (tidskrift)

Ultra – Kirjallisuustaiteellinen aikakauslehti – Tidskrift för ny konst och litteratur var en tvåspråkig tidskrift om litteratur och konst som gavs ut i åtta nummer under 1922 av förlaget Daimon, och som var en av de framträdande modernistiska ti ...