ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185

Fjäle, Ala

Fjäle är en ödegård och ett fornlämningsområde i Ala socken på Gotland, omkring 3 kilometer söder om Ala kyrka. Fornlämningarna vid Fjäle ödegård upptäcktes i början av 1970-talet och blev arkeologiskt utgrävda 1976–1986 och bebyggelse från yngre ...

Forntid i nutid

Forntid i Nutid var ett omfattande projekt vars syfte var att förmedla och levandegöra arkeologiska resultat rörande den skånska stenåldern. Projektet, som startade 1980 och varade några år, var ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö museu ...

Fotevikens Museum

Fotevikens Museum är ett arkeologiskt friluftsmuseum beläget i sydvästra Skåne. Historien bakom museet startade i början av 1980-talet. Då undersöktes fem sänkta vikingaskepp i den undervattensspärr som finns i mynningen av Foteviken där denna nå ...

Genesmon

På Genesmon i Gene utanför Örnsköldsvik finns spåren efter en bosättning från romersk järnålder. Bosättningen frilades vid en omfattande utgrävning 1977–1988 som leddes av Per H Ramqvist och Anna-Karin Lindqvist, Umeå universitet, och fyndplatsen ...

Järnåldershuset Körunda

Järnåldershuset Körunda är ett rekonstruerat långhus från järnåldern som står väster om sjön Muskan cirka fem kilometer norr om Ösmo i Nynäshamns kommun. I närheten finns Körunda säteri och Nynäshamns Golfklubbs anläggning.

Lojsta slott

Lojsta slott är en medeltida borgruin i Stånga socken på mellersta Gotland. Anläggningen ligger söder om landsvägen mellan Lojsta kyrka och Etelhem samt mellan sjöarna Slottsträsk och Broträsk. Lojsta slott kan karaktäriseras som en befäst gårdsa ...

Torekällberget

Torekällberget är ett friluftsmuseum på Torekällberget i centrala Södertälje i Stockholms län. Museet invigdes 1929 och visar hur man levde i Södertälje och östra Södermanland på 1800-talet. Museiområdet är uppdelat i "Staden" och "Landet". Nora ...

Återskapande av vikingatiden

Intresset för den nordiska vikingatiden har varit stort alltsedan 1800-talets nationalromantik. Fynden av vikingaskeppen i Roskilde i Danmark på 1960-talet skapade en ökad vurm för att rekonstruera och bygga fullskaliga skepp efter original från ...

Miljöhistoria

Miljöhistoria är en ämnesöverskridande historieinriktning med inriktning mot människans interaktion med miljön omkring henne under historien. Miljöhistoria kan delas in i tre delområden Människans sätt att lösa sin försörjning. Den mänskliga kult ...

Urbanhistoria

Berglund Mats, red 2005. Sakta vi gå genom stan: stadshistoriska studier. Monografier utgivna av Stockholms stad, 0282-5899 ; 176. Stockholm: Stockholmia förlag. Libris 9941001. ISBN 91-7031-156-0.

Adelantado

Adelantado var en befattning, lik en guvernör eller ståthållare, inrättad av de spanska conquistadorerna i det koloniala Latinamerika. Adelantadon var den spanske kungens högste representant, och från och med Ferdinand III:s tid till slutet av 15 ...

Adelsnationen

Adelsnationen, på latin Natio Nobilum, var en studentnation för adelsmän vilken var verksam i Uppsala mellan åren 1768 och 1780. År 1767 besökte kronprins Gustav Uppsala universitet. Han försökte då att bilda en studentnation för adliga studenter ...

Afrika-blockaden

Afrika-blockaden började 1808 efter att Storbritannien förbjöd slavhandeln i Atlanten, vilket gjorde det olagligt för brittiska fartyg att transportera slavar. Royal Navy etablerade omedelbart en närvaro utanför Afrika för att verkställa förbudet ...

Aister

Aister var en folkstam som omnämndes i Tacitus Germania. ". Ergo iam dextro Suebici maris litore Aestiorum gentes adluuntur, quibus ritus habitusque Sueborum, lingua Britannicae propior." Det är ovisst huruvida dessa var germaner, balter eller fi ...

Alba (land)

Alba är det skotsk-gäliska namnet på Skottland. Ursprungligen betecknade namnet hela Britannien, men runt 800-talet började namnet begränsas till att enbart beteckna pikternas och skottarnas kungadömen, Piktavien och Dalriada. Namnet har senare k ...

Ammisaduqas Venustavla

Ammisaduqas Venustavla är en lertavla med kilskrift som består av astronomiska observationer av Venus. Den tros ha sammanställts under kung Ammisduqas regeringstid under Babylons första dynasti. Ursprunget till texten är troligtvis från omkring m ...

Amtman

Amtman är äldre titel på ämbetsmän i vissa tysktalande länder. I Danmark och Norge var amtman titeln på styrande i ett amt. I Norge bygger det på en gammal tradition, delvis i norsk förvaltning från syssel- och länsordningens tid och delvis från ...

Asii

Asii, även skrivet Asioi, var en av de urindoeuropeiska stammar som nämns i romerska och grekiska källor såsom ansvariga för staten Baktriens fall cirka 140 f.Kr. Dessa stammar brukar identifieras som Skyter", "Saka" eller Tocharer.

Ayyubiderna

Ayyubiderna var en muslimsk dynasti som härskade i Egypten mellan 1171 och 1250. Ätten härstammade från Najm ad-Din Ayyub som var av kurdisk härkomst och guvernör i Baalbek under seldjukerna. Ayyubiderna grundade ett välde som omfattade Egypten, ...

Baghat

Baghat var ett furstendöme i Himalayas utlöpare, grundat i slutet av 1400-talet av en hinduisk furste. Furstendömet befann sig under Brittiska Ostindiska Kompaniet kontroll 1839 - 1842 och 1849 - 1860. Därefter fungerade furstendömet som en britt ...

Bariya

Bariya var ett furstendöme som grundades av Rawal Patai, en kung i Champaner, på 1400-talet. Furstarna tillhörde den hinduiska dynastin Kicchi-Chauhan. Under tiden som brittisk vasallstat under stora delar av 1800- och 1900-talen hade furstendöme ...

Belägringen av Kristianopel

Belägringen av Kristianopel ägde rum i februari 1677 under det Skånska kriget, när svenska trupper återerövrade den danskockuperade staden Kristianopel i Blekinge.

Besittningshemman

Besittningshemman, kameral term, är ett kronohemman, som en åbo erhållit åborätt till, för sig och sina efterkommande för all framtid. Från 1723 gavs innehavarna rätt att skattköpa sina hemman och 1789 medgavs en sådan utsträckt åborätt åt alla å ...

Biläger

Biläger är ett äldre ord som motsvarar samlag, könsumgänge eller parning. Biläger avsåg i äldre tider furstliga personers bröllop, ofta med tanke på det första äktenskapliga könsumgänget som följde på bröllopet, samt den ceremoni som utfördes i s ...

Bindning (runsten)

I samband med runstenar betyder bindning att någonting, ofta en rundrake eller en runorm, binds till stenen eller låses på annat sätt. I vissa fall binds rundraken av en eller flera mindre ormar, iriskt koppel eller fjättrar, flätning, när rundju ...

Blockova

Blockova var en kvinnlig barackchef i koncentrations- och förintelselägret Auschwitz under andra världskriget. Blockova var den polska motsvarigheten till tyska Blockälteste. En blockova utsågs av lägerledningen bland fångarna i ett block/barack ...

Bogotazo

Bogotazo, spanska "ödeläggelse", "förstörelse", "undergång", var en av de våldsammaste kravallerna i Latinamerikas och Colombias historia, som rasade efter mordet på Jorge Eliécer Gaitán den 9 april 1948. Händelserna tog sin början i huvudstadens ...

Boone’s Station

Daniel Boone och hans följeslagare från flera familjer slog sig ned vid Boones Station sent på hösten 1779. De bodde i gapskjul under den ovanligt kalla vinter. På våren började bygga stugor och en pallisad. När bosättningen var som störst bodde ...

Brasilianska revolutionen 1930

Brasilianska revolutionen 1930 innebar att president Washington Luís avsattes, och ersattes av Getúlio Vargas som interimspresident.

Brucheion

Brucheion var den östra halvan av den gamla staden Alexandria i Egypten. I Brucheion fanns bland annat: slottet Timonion, byggt av Marcus Antonius, Cleopatra VIIs make det kungliga palatset Museion, en forskningsinstitution som bland annat inrymd ...

Bue digre

Bue digre, halvt mytisk nordisk kämpe, död 986, son till jarlen Vesete på Bornholm. Bue skall ha varit en högrest och stark, men tillika oregerlig, stolt och ordkarg man. Med sin broder, Sigurd Kåpa, inträdde han i jomsvikingarnas samfund och del ...

Burgoslagarna

Burgoslagarna utfärdades 1512 var det första försöket att fastställa de rättsliga villkoren för den spanska erövringen av Amerika. Mötet i Burgos sammankallades av kung Ferdinand som mottagit information från dominikanermunken Antonio de Montesin ...

Bänklängd

Bänklängd eller stolrumslängd var en kyrkbok som angav hur kyrkans bänkar skulle fördelas mellan församlingsmedlemmarna. I den fördes det in uppgifter om var folk från olika gårdar eller familjer skulle sitta i kyrkan.

Chrysopoeia

Chrysopoeia är den vanliga termen för de alkemiska försöken att tillverka guld. Detta för att skilja guldmakeri från andra viktiga mål för alkemisterna, såsom till exempel iatrokemi - konsten att tillverka mediciner. Redan från början verkar chry ...

Cobrons skans

Cobrons skans var en skans i Lettland vid floden Düna, mitt för Riga, byggd av den i svensk tjänst varande skotske översten Samuel Cobron i augusti 1621 under Rigas belägring vid "tornet" på vänstra flodstranden. Polska anfall 30 och 31 augusti a ...

Collatia

Collatia var en liten stad omkring 15 km nordost om Rom. Den är omnämnd i Titus Livius Ab Urbe Condita. Enligt Livius togs staden med sin befolkning och omgivande land från sabinerna av Tarquinius Priscus. Det är i denna stad som Sextus Tarquiniu ...

Danemordet

Danemordet begicks 13 november 1002 efter att Englands kung Ethelred II försökte att köpa sig fri från de danska angreppen mot kontant betalning, så kallad danagäld. I sin förtvivlade situation fattade Ethelred det okloka beslutet att låta mörda ...

Danishmenderna

Danishmenderna var en oghuzerturkisk dynasti som styrde i norra, centrala och östra Anatolien under 1000- och 1100-talet. Dynastin var ursprungligen centrerad runt Sivas, Tokat och Niksar i central-nordöstra Anatolien. Under en tid sträckte sig d ...

Danska brigaden

Danska brigaden, Danforce, var en militär enhet bestående av danska flyktingar som utbildades i Sverige 1943–1945. Brigaden var tänkt att användas i Operation rädda Danmark men då operationen ej blev av överfördes brigaden från Helsingborg till H ...

Der

Der var en viktig sumerisk stad i området öster om Tigris på vägen från Babylonien till Elam. Den var senare en framskjuten bas för de assyriska härarna. Runt 720 f.Kr. marscherade den assyriske kungen Sargon II mot Elam men hans armé besegrades ...

Disco Demolition Night

Disco Demolition Night inträffade torsdagen den 12 juli 1979 på basebollarenan Comiskey Park i Chicago i Illinois i USA, då massor av discoskivor sattes i brand. Händelsen har beskrivits som del av ett "antidiscokorståg", "kvällen då discon dog" ...

Nils Dobblare

Dobblare var 1553 - 55 rotmästare vid Stockholmsfänikan, samt under Livländska kriget vid Hans Krafts Smmålandsfänika. År 1565 blev han chef för den nytillkomna Jämtefänikan och förde fänika i Estland 1568. Samma år återvände han till Stockholm o ...

Doctrine of lapse

Doctrine of lapse, den regel liknande danaarv som britterna tillämpade för indiska vasallstater, vilkas furstehus utslocknade. Upphovsman ansågs Dalhousie vara. Genom doctrine of lapse kom ett större antal indiska furstestater att annekteras av d ...

Dombok

Domböcker är gamla tiders domstolshandlingar som ger en inblick i människors liv och leverne. En dombok består av en underrätts huvudprotokoll med uppgifter om begångna brott och dess påföljder. En dombok kan också innehålla en rad andra personli ...

Slaget vid Dorylaeum (1097)

Slaget vid Dorylaeum 1097 ägde rum under Första korståget den 1 juli 1097, mellan korsfararna och seldjukerna, i Anatolien vid staden Dorylaeum.

Dragoman

Dragomaner fungerade som ett slags agenter i Orienten, främst i det osmanska väldet och i det persiska safavidiska riket. De kunde till exempel anlitas som tolkar och var ofta greker. Under det sena 1800-talet började ambassaderna i Istanbul håll ...

Dunadd

Undiscovered Scotland: The Ultimate Online Guide page on Dunadd Brief history with photos with respect to the Siol Alpin Three Dimensional Modelling of Scottish Early Medieval Sculpted Stones Archaeology Data Service AVI, QuickTime and VRML forma ...

Dödens fält

Dödens fält är en benämning på flera platser i Kambodja där Röda khmerernas regim under Pol Pot mördade och begravde mellan 1.5 och 3 miljoner människor mellan åren 1975 och 1979. Offren torterades på olika sätt innan de slogs ihjäl och begravdes ...

Epok

En epok är en längre tidsperiod, en tidsålder med karakteristiska kännetecken, en avgränsad period. Inom olika typer av historia kan epoker ha olika längd – en epok inom arkeologi spänner över några århundraden eller årtusenden, medan en epok ino ...

Europeiska Donaukommissionen

Europeiska Donaukommissionen var en internationell kommission, som inrättades enligt bestämmelse i freden i Paris 1856. Kommissionen bestod från början av ombud för Frankrike, Storbritannien, Österrike, Ryssland, Tyskland, Italien och Osmanska ri ...