ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188

Tingberg

Tingberg kan syfta på: Tingberg hållplats – en hållplats på Bergslagsbanan 1877-1905 Tingberg efternamn – ett svenskt efternamn som 2015 bars av 114 personer. Tingbergs kulle – Ale härads avrättningsplats. Tingberg, Øyers kommun – centralort i Øy ...

Tolvsson

Johan, eller Johannes Tolvsson, undertecknade Frihetsbrevet år 1319. Askjell Tolvsson, nämnd 1390 i Hardanger. Torleiv Tolvsson, präst på Sande, är nämnd i norska källor. Lidvard Tolvsson, bror till Hallvard Tolvsson, är nämnd i norska källor. Ro ...

Topelius (olika betydelser)

Topelius är ett efternamn - historik, se Topelius -, som burits av bland andra: Christer Topelius Catharina Sofia Topelius Zacharias Topelius, finländsk diktare Guy Topelius Toini Topelius Zacharias Topelius den äldre, finländsk läkare, far till ...

Torstensson

Lennart Torstenson 1603–1651, fältherre och greve Anders Torstensson död 1674, ingenjör och stadsplanerare Anders Torstenson 1641–1686, militär, generalguvernör och greve Anders Torstenson överste 1676–1709 Carl Ulrik Torstenson 1685–1727, greve ...

Torvalds

Torvalds är ett finlandssvenskt efternamn. Den 9 februari 2015 var 20 personer med namnet, medräknat boende i utlandet, registrerade i det finländska folkregistret. Inga personer med namnet var den 31 december 2013 bosatta i Sverige

Troell

Ellen Troell 1883–1978 tandläkare Yohanna Troell född 1983 skådespelare Ragnar Troell 1914–2000 ingenjör Gustaf Troell 1894–1970 tandläkare Agneta Ulfsäter-Troell född 1941 författare Stig Troell 1926–1991 utbildningsledare och kommunalpolitiker ...

Trotzig

Trotzig är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2012 bars av 126 personer bosatta i Sverige. Släkten Trotzig är från Dalarna och av tyskt ursprung. Den inkom till Sverige från Lübeck 1581 med Mårten Traubtzig, född i Wittenberg. De fortleva ...

Trägårdh

Trägårdh med flera alternativa stavningar är ett svenskt efternamn. Den 31 december var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna Trädgårdh 27 Trädgård 12 Trägård 4 Trägårdh 268 Totalt blir detta 311 personer.

Tynell

Tynell, även skrivet Thynell, är ett svenskt efternamn. den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna Tynell 167 Thynell 97 Tillsammans blir detta 264 personer.

Tyske

Tyske kan syfta på: Tyske Ludder – en elektronisk musikgrupp som bildades i Tyskland 1989 Tyske – för flera betydelser som berör folket, språket eller landet, se tysk

Tzander

Tzander eller Zander är ett efternamn. Den första med efternamnet i Sverige, var stenhuggare och byggmästare Frantz Tzander vid Vadstena slott. Han hade invandrade från Holland.

Törnblom

Törnblom, även skrivet Thörnblom, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna Törnblom 1 474 Thörnblom 143 Tillsammans blir detta 1 617 personer.

Törne

Törne och von Törne är svenska efternamn. Bägge namnen har burits av adelsätter, av vilka adelsätten Törne blev mycket kortlivad. De idag levande och de biograferade med detta namn är således ofrälse. Offentlig statistik uppger att följande antal ...

Thörnell

Törnell och Thörnell är svenska efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnen Törnell 330 Thörnell 74 Tillsammans blir detta 404 personer.

Törngren

Törngren är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Törngren 1 050 Thörngren 123 Tillsammans blir detta 1 173 personer. Den 30 juni 20 ...

Törnqvist

Törnqvist också skrivet Törnkvist, Törnquist, Thörnqvist, Thörnkvist och Thörnquist är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2012 fanns i Sverige följande antal personer med de olika varianterna av namnet: Thörnqvist 482 Thörnquist 49 Törnquist ...

Uddenberg

Ann Mari Uddenberg 1915–1987, skådespelare Ragnar Uddenberg 1910–2002, jurist och direktör Nils Uddenberg född 1938, läkare och författare, professors namn Edvard Uddenberg 1870–1954, politiker, socialdemokrat Ingrid Uddenberg 1913–1998, arkitekt ...

Uddgren

Uddgren är ett svenskt efternamn som burits av bland andra: Gustaf Uddgren 1865–1927, svensk poet och journalist Anna Hofman-Uddgren 1868–1947, svensk skådespelerska och sångerska Gerda Uddgren 1875–1961, svensk läkare

Uggla (ätt)

Uggla är en svensk frälseätt, troligen härstammande från Västergötland. Ätten fortlever i Sverige, där en gren innehar friherrlig värdighet. Dessutom fortlever ätten i Finland, Norge, Polen och USA. Äldsta kända stamfader är väpnaren Claes Hansso ...

Uhlmann

Uhlmann, även skrivet Uhlman, är ett efternamn av tyskt ursprung. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Ulman 17 Ulmann 2 Uhlman 75 Uhlmann 29 Tillsammans blir detta 123 personer.

Ullman

Ullman, utanför Sverige ofta skrivet Ullmann, är ett efternamn, som finns på flera språk. För 2014 ger den officiella statistiken följande antal registrerade eller bosatta i Norden med namnvarianterna Ullmann: Sverige 33, Norge 44, Danmark 55, Fi ...

Ullsten

Ullsten är ett svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 29 maj 2018 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna: Ullsten 117 Ullstén 12

Unge

Unge är ett ord med flera betydelser: Unge, ett svenskt ord med betydelsen avkomma av djur, vardagligt använt också för människobarn. Unge, ett svenskt efternamn. Den svenska adliga ätten von Unge, adlad 1712, hette tidigare Unge. Den 31 december ...

Unger

Adolf Unger, flera personer Adolf Unger politiker 1838–1927, svensk politiker och industriman Abraham Unger 1870–1949, svensk ämbetsman Adolf Unger poet 1904–1942, österrikisk skald Franz Unger 1800–1870, österrikisk botaniker och paleontolog Car ...

Upmark

Gustaf Upmark den äldre 1844–1900, konsthistoriker Erik Ask-Upmark professor 1901–1985, professor i praktisk medicin Eva Upmark 1852–1944, kvinnorättsaktivist Herman Upmark 1845–1874, civilingenjör, offer för rånmördarna Hjert och Tector Maja Upm ...

Viking (namn)

Viking, också skrivet Wiking är ett namn som i Sverige används både som förnamn för män och som efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i juni 2018 ger följande upplysningar: Som förnamn: Viking 4313, Wiking 444, totalt 4757 män Därav som till ...

Wiklund

Viklund, också skrivet Wiklund, är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna: Wiklundh 47 Wijklund 7 Viklund 6 000 Wiklund 5 156 Total ...

Virgin (släkt)

Ättens äldste, i historiska källor belagde stamfader är Urban Virgin känd 1575. Denne var farfarsfar till Adrianus Virginius som vid mitten av 1600-talet var kyrkoherde i Riga och verksam vid Dorpats universitet, som då tillhörde svenska Livland. ...

Virtanen

För asteroiden, se 1449 Virtanen. Virtanen är ett finskt släktnamn, som genom immigration också är etablerat i Sverige. Offentlig statistik tillgänglig i juni 2014 ger följande upplysningar om antalet bosatta i Finland respektive Sverige med namn ...

Von Sydow

Anna von Sydow 1865–1924, målare och tecknare Christian von Sydow, flera personer Carl-Otto von Sydow 1927–2010, svensk bibliotekarie, skriftställare Christian von Sydow politiker 1899–1980, svensk disponent, politiker, högerman Anna von Sydow 18 ...

Wadensjö

Eskil Wadensjö född 1944, nationalekonom Måns Wadensjö född 1988, författare Bengt Wadensjö född 1937, pensionerad biskop i Svenska kyrkan Sofia Wadensjö Karén född 1970, VD Utbildningsradion, fd journalist

Wadström

Wadström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra: Roger Wadström Bernhard Wadström Carl Bernard Wadström Petra Wadström Carl Gustaf Wadström

Wagner (efternamn)

Wagner är ett tyskt efternamn, vars mest kände bärare har varit musikdramatikern och tonsättaren Richard Wagner. Dennes familj behandlas särskilt nedan. Den 31 december 2013 var 619 personer med efternamnet Wagner bosatta i Sverige. För Tyskland ...

De Wahl

de Wahl, gren av en vallonsläkt som kom till Sverige med Johan de Val under 1620-talet. Han blev snidverkssmed på myntverket i Säter, och följde med då det 1644 flyttade till Avesta. I Säters mantalslängd 1643 är han stavad på sedvanligt tyskt/ne ...

Wahl (efternamn)

Wahl är ett efternamn som finns i flera land och som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna Wal 15 Wahl 553 Vahl 12 Tillsammans blir detta 580 personer. Ett liknande namn ...

Wahlberg

Wahlberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna Valberg 226 Vahlberg 709 Wahlberg 3 333 Walberg 82 Tillsammans blir detta 4 350 personer.

Wahlenberg

Wahlenberg, även stavat Vahlenberg, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 5 personer bosatta i Svierige med efternamnet Vahlenberg, däremot ingen med den mera kända namnvarianten Wahlenberg.

Wahlgren

För skådespelarfamiljen Wahlgren, se släkten Wahlgren från Småland Wahlgren är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna Walgren 17 Wahlgren 2 203 ...

Wahlroos

Wahlroos är ett finländskt efternamn. Det innehas av följande personer: Tuija Wahlroos född 1968, finländsk museitjänsteman Frans Voimio, tidigare Wahlroos, finländsk arkeolog Hanna Wahlroos 1874–1961, finlandssvensk poet Helmer J. Wahlroos 1897– ...

Wahlström

Wahlström är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2019 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna: Valström 77 Vahlström 362 Walström 12 Wahlström 4 558 Tillsammans blir detta 5 009 per ...

Waldenström

Denna sida innehåller en förteckning över personer med efternamnet "Waldenström". För sjukdomen som många gånger anges med samma namn Macroglobulinæmia Waldenström, Morbus Waldenström och Waldenströms sjukdom, se Makroglobulinemi. Waldenström är ...

Wall

Wall är ett svenskt efternamn som även kan skrivas Vall. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Vall, 752 Wall, 3 209 Tillsammans blir detta 3 961 personer. Namnet har använts med båda stavning ...

Wallander

Agnes Hargne Wallander född 1988, skådespelare Axel Wallander aktiv 1898, friidrottare Ann Wallander född 1953, deckarförfattare Pehr Wallander 1783–1858, målarmästare, målare och tecknare Alf Wallander 1862–1914, konstnär, konsthantverkare och f ...

Wallberg

Wallberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olikasätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Wallberg 1 771 Vallberg 362 Tillsammans blir detta 2 133 personer.

Walleen

Walleen är ett efternamn som burits av en finländsk friherrlig ätt. Ätten är utgången i Finland, men namnet finns 2016 i Danmark och Sverige, där 7 respektive 4 personer med namnet Walleen är bosatta.

Wallén

Wallén är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Vallén 210 Wallen 2 051 Tillasammans blir detta 2 261 personer.

Wallenius

Wallenius är ett svenskt efternamn, som är vanligare i Finland än i Sverige. Offentlig statistik tillgänglig i augusti 2015 uppger 1378 personer bosatta i Finland och 490 personer bosatta i Sverige med efternamnet Wallenius.

Waller

Waller är ett svenskt, brittiskt/amerikanskt och tyskt efternamn som i Sverige förekom som soldatnamn. I Sverige förekommer även stavningsvarianten Valler. 2017 bars efternamnet Waller av 642 personer i Sverige och Valler bars av 80 personer.

Wallerius

Wallerius är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i juli 2017 ger följande antal personer med stavningen Wallerius 84 Valerius 13 Vallerius 32 Totalt blir detta 129 personer. I äldre tider skrev kv ...

Wallin

Wallin är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna Vahlin 43 Wallin 12 575 Walin 52 Valin 19 Wahlin 410 Vallin 2 619 Tillsammans blir detta ...