ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34

Skara stadga (1414)

Skara stadga från år 1414 var en lagtext som i huvudsak reglerade förhållandet med landbor. Texten brukar därför också kallas Landbostadgan. Artiklarna är nära identiska med den stadga som utfärdades för Växjö samma år.

Skänninge stadga

Se även Skänninge stadga 1335 Skänninge stadga är en förordning som utfärdades av Magnus Ladulås på herredagen i Skänninge 1284. Den innehåller flera olika bestämmelser, men i synnerhet de som reglerar kungens och stormännens hirder har uppmärksa ...

Straffbalken

Straffbalken var en av nio balkar i 1734 års lag, och nummer sju i ordningen. Den behandlade bland annat verkställande av straff och ersattes tillsammans med Missgärningsbalken av 1864 års strafflag i Sverige och av Strafflagen år 1889 i Finland. ...

Tälje stadga

Tälje stadga från år 1345 utfärdades av kung Magnus Eriksson den 17 juli. Stadgan reglerar främst frälset och inarbetades senare i landslagen. Intressant är även bestämmelser rörande rättartinget och konungsnämnden. Stadgan innehåller även regler ...

Undantagslagen (Sverige)

Undantagslagen var en lag som tillämpades av Sverige åren 1943-1972, och som föreskrev att flickor och kvinnor inte var tvungna att ha arbetstillstånd för att få migrera till Sverige. Oftast hamnade de i husligt arbete i svenska privathem, och la ...

Uniformsförbud

Uniformsförbud, eller förbud mot politiska uniformer, rådde i Sverige enligt lagen om förbud mot politiska uniformer, vilken lag upphävdes formellt den 1 juli 2002. Lagen stadgade: "Bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utm ...

Vadstena artiklar

Vadstena artiklar kallas en överenskommelse av 13 februari 1587 mellan Johan III och hertig Karl av Södermanland angående de kungliga och furstliga rättigheterna i Karls hertigdöme. Till följd av den liturgiska striden önskade Johan III inskränka ...

Valutalagen

Den svenska valutalagen, enligt vilken endast Riksbanken fick handla med svenska valutor, antogs 1939. Syftet var att kontrollera och begränsa möjligheterna att föra valutor, värdepapper och kapital över statsgränsen. Lagen avskaffades 1989.

Vattenlagen

Vattenlagen), VL, är en ej längre gällande svensk lag från 1983. Den ersatte en tidigare vattenlag från 1918 och upphävdes i sin tur den 1 januari 1999 då en del av reglerna infogades i miljöbalken. En del av 1983 års vattenlag hamnade dock i den ...

Aganippiska brunnssällskapet

Aganippiska brunnssällskapet var en litterär förening, som stiftades i Stockholm hösten 1839 av skalden Carl Fredric Dahlgren och var verksam i ungefär ett års tid. Medlemmarna samlades en gång varannan vecka i Dahlgrens hem till sammankomst, var ...

Apollini Sacra

Apollini Sacra var ett lärt sällskap eller så kallad akademi i Uppsala. Apollini Sacra var ett av de fem mer inflytelserika akademierna av samma slag som var aktiva i Sverige under 1700-talet, jämsides med Tankebyggarorden, Utile Dulci, Kungliga ...

Auroraförbundet

Auroraförbundet i Uppsala var en litterär förening, som Per Daniel Amadeus Atterbom, Samuel Hedborn, Georg Ingelgren och två andra unga studenter stiftade 7 oktober 1807 i avsikt att främja vitterhetens odling och sina talangers utbildning ". För ...

Bellmanska sällskapet

Bellmanska sällskapet var ett vittert-backanaliskt gille, som utgjorde en fortsättning av Gröna rutan. Det stiftades i Stockholm 15 november 1824 av bellmanssångaren Axel Arvid Raab, skalden Carl Fredric Dahlgren, dåvarande statskommissarien Pehr ...

Danskt-Svenskt Författarsällskap

Danskt-Svenskt Författarsällskap, danska: Dansk-Svensk Forfatterselskab, grundades 1995 och samlar ca 170 professionella översättare och författare från båda sidor av Öresund. Sällskapets mål är att främja kunskapen om det andra landets litteratu ...

De Litterära Sällskapen i Sverige

De Litterära Sällskapen i Sverige bildades 1990 som en intresseorganisation för litterära sällskap i Sverige. Sällskapets syfte är att öka kunskapen och intresset för den svenska litteraturen och dess författare genom att bland annat sprida känne ...

Egenutgivarna

Egenutgivarna är en intresseorganisation för alla som skriver och ger ut böcker i Sverige, oavsett om det sker som privatperson, via ett independentförlag eller genom ett bokutgivningsföretag. Egenutgivarnas syfte är att sprida information om att ...

Fakirensällskapet

Sällskapets uppgift är "att sprida kännedom om Axel Wallengren, verka för utgivning av hans skrifter och vara ett forum för studiet av hans person och författarskap, hans tid och miljö". Initiativet till sällskapets bildande togs i början av 1980 ...

Föreningen Arbetarskrivare

Föreningen Arbetarskrivare är en svensk litterär förening med syfte att uppmuntra och inspirera till författarskap som utgår från arbete och vardagsliv. Föreningen bildades på Brunnsviks folkhögskola den 24 mars 1990. Initiativtagare och första o ...

Föreningen för Västgötalitteratur

Föreningen för Västgötalitteratur är en ideell förening för främjande av litteratur med anknytning till Västergötland. Föreningen bildades 1962. Ordförande sedan 1989 är prosten Johnny Hagberg.

Gröna rutan

Gröna rutan var ett 1816 i Stockholm stiftat litterärt sällskap. Sällskapet, som "synes ha varit egnad hufvudsakligen åt Bacchus dyrkan, i förening med hvarjehanda improviserade skämtsamma upptåg", hade för sin tillkomst att tacka humoristen Carl ...

Götiska förbundet

Götiska förbundet var ett litterärt, göticistiskt sällskap i romantikens anda som stiftades i Stockholm 1811. Syftet var att återskapa "de gamle göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne". I stadgarna stod även: "till forskning i de Gamle Gö ...

Harry Martinson-sällskapet

Harry Martinson-sällskapet är ett litterärt sällskap tillägnat författaren och nobelpristagaren Harry Martinson. Sällskapet bildades i Jämshög i Olofströms kommun 1984. Harry Martinson-sällskapet är en oberoende ideell förening som verkar för att ...

Hedemoraparnassen

Hedemoraparnassen var en vänkrets av kulturellt engagerade personer i Hedemora på 1930-talet, bestående av Nils Bolander, Kerstin Hed, Martin Koch och Paul Lundh. De träffades oftast på pensionatet Lagmansgården som Kochs fru Signe drev. Kretsen ...

Littfest

Littfest – Umeå internationella litteraturfestival är en sedan 2007 årligt återkommande festival i Umeå som fokuserar på litteratur Sedan 2010 arrangeras festivalen av den ideella kulturföreningen Föreningen Littfest. Festivalen, som brukar sträc ...

Metamorfosgruppen

Metamorfosgruppen var en litterär grupp som bildades 1951 i Stockholm. Bland gruppens medlemmar märktes Paul Andersson, Öyvind Fahlström, Birgitta Stenberg, Petter Bergman, Svante Foerster, Lasse Söderberg, Urban Torhamn, Björn Lundegård och Jann ...

Norrländska litteratursällskapet

Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr är en förening som grundades år 1954 på Medlefors folkhögskola, där författare samarbetar med andra litterärt intresserade för att främja litteraturen och det litterära skapandet i Norrland. ...

Ordkonst

Ordkonst är ett litterärt utskott inom Akademiska Föreningen i Lund. Utskottet bildades 1994 och har sitt fokus på litteratur i ordets vidaste bemärkelse. Ordkonsts grundläggande verksamhet består av tre delar: Tidskriften Ordkonst, Ordkonstscene ...

Pro joco

Pro joco var ett 1809 i Stockholm stiftat litterärt sällskap. Sällskapet grundades av Lorenzo Hammarsköld, Johan Christoffer Askelöf och Carl Adolph Agardh samt ägde bestånd ett par år. Vid dess sammankomster fördes inga protokoll, och det samlad ...

Romantiska förbundet

Romantiska Förbundet är ett litterärt sällskap i Sverige som har sitt huvudsäte i Stockholm, och utgör en samlingsplats för romantikens tradition inom svensk litteratur. Romantiska Förbundet bildades 1957 i Uppsala av främst Bo Setterlind och Har ...

Skånska Deckarsällskapet

Skånska Deckarsällskapet grundades 1973 av en grupp Skånebaserade deckarförfattare och litteraturkritiker. Efter att sällskapet vilat under slutet av 1980-talet återuppstod det 1993 och var sedan aktivt fram till 1999, då det helt lades ned. Jean ...

Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord

Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord, grundat 1995, är till för författare och har sin bas i norra Storstockholm. Sällskapet arbetar för att föra fram litteraturen och det litterära skapandet, samt, enligt sina stadgar, för att ”främj ...

Smålands Akademi

Smålands Akademi, med säte i Växjö, grundades 1993 på initiativ av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och journalisten Stig Tornehed. Den har 18 ledamöter och har sin högtidssammankomst i nära anslutning till biskopen Esaias ...

Svenska Deckarakademin

Svenska Deckarakademin är ett samfund vars syfte är att främja deckarlitteraturen och facklitteratur om deckargenren. Akademin utser varje år årets bästa svenska kriminalroman och årets bästa till svenska översatta kriminalroman. Det sistnämnda p ...

Svenska Litteratursällskapet

Ej att förväxla med Svenska litteratursällskapet i Finland som delar ut Svenska litteratursällskapets pris. Svenska Litteratursällskapet, vilket grundades den 21 januari 1880 av bland andra Henrik Schück, har som syfte att verka för att stödja li ...

Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet är ett samfund som instiftades den 22 maj 1907 i Uppsala och har som uppgift att utge klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor. Samfundet ägnar sig åt utgivning av svenska skönlitt ...

Svältringen

Svältringen var ett litterärt kotteri i Stockholm, grundat i mitten av 1880-talet av författarna Amanda Kerfstedt, Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och Ernst Lundquist.

Söderbergsällskapet

Söderbergsällskapet bildades den 16 februari 1985 och konstituerades den 31 augusti samma år. Initiativtagare var litteraturdocenten och författaren Bure Holmbäck, som sommaren 1984 arrangerade en mycket välbesökt utställning på Kungliga bibliote ...

Tankebyggarorden

Tankebyggarorden, även Tankebyggareorden, var ett ordenssällskap i Stockholm 1753-1762, som anses som Sveriges första fast organiserade litterära sällskap.

The Baskerville Hall Club of Sweden

The Baskerville Hall Club of Sweden är det största svenska Sherlock Holmes-sällskapet och grundades 1979. Sällskapets huvuduppgift är att forska kring Sherlock Holmes-berättelserna och dess författare, något som främst sker genom kvartalstidskrif ...

Utile Dulci

Utile Dulci var ett vittert och musikaliskt ordenssällskap i Stockholm. Sällskapet stiftades år 1766 till minne av Olof von Dalin, och hade sin sista sammankomst 1795. Namnet kommer från latinets "det nyttiga förenat med det nöjsamma", efter ett ...

Vestrogotiska Patafysiska Institutet

Vestrogotiska Patafysiska Institutet är ett kritiskt litterärt och konstnärligt forskningsprojekt med en löst sammanhållen grupp grundad 1973 av författarna Claes Hylinger och Magnus Hedlund och arkitekten Christian Bodros. Gruppen arbetar utifrå ...

Vitterhetens vänner

Vitterhetens vänner var ett vittert sällskap som stiftades i Uppsala 1803 av mest östgötska studenter, däribland Clas Livijn, Carl Stenhammar och Lorenzo Hammarsköld. Sällskapet stod till en början under inflytande av Sturm und Drang. Då sällskap ...

Vitterhetssamhället Ära och frihet

Vitterhetssamhället Ära och frihet var ett hemligt "vitterhetssamhälle", som stiftades i Stockholm 8 april 1786, tre dagar efter Svenska Akademiens invigning. Det grundades av 18 män, bland vilka de mest kände torde vara Axel Gabriel Silfverstolp ...

Löntagarfonder (dikt)

Den 21 december 1983 fattades ett riksdagsbeslut som innebar att Sverige införde löntagarfonder. Dikten författades tidigare samma dag innan beslutet fattades. Dikten var kritisk till löntagarfonder, trots att Feldt utåt förväntades arbeta för fo ...

Morgonen (dikt)

Morgonen, med inledningsorden "Solen några purpurdroppar ren på österns skyar stänkt …" är en dikt av Johan Ludvig Runeberg, skriven 1831 och tryckt i kalendern "Vinterblommor för 1832", och utvidgad med en strof då den trycktes i Helsingfors Mor ...

Vårvindar friska

"Vårvindar friska" med text av Julia Nyberg och melodi enligt en svensk folkvisa, är en svensk vårsång. Texten publicerades första gången 1828, i Nybergs diktsamling Nyare dikter. Sången hör till valborgsmässofirandets traditionella sångnummer i ...

1 + 1 = 2

1 + 1 = 2 är en låt framförd av Bel Air i den svenska Melodifestivalen 1985. Bidraget, som skrevs av Christer Bjärehag och Ingela Pling Forsman kvalificerade sig inte till topp 5.

1, 2, 3 gånger om

1, 2, 3 gånger om är en låt av Titanix som släpptes 2001 skriven av Calle Kindbom. Det är det andra spåret i albumet i Hela världen från 2006. Låten fanns på Svensktoppen under fyra veckor mellan 19 maj och 9 juni 2001 med sjunde plats som bästa ...

1: a gången

1:a gången är en sång skriven av Magnus Uggla och Anders Henriksson, och ursprungligen inspelad av Magnus Uggla 1993 på albumet Alla får påsar. Sången är skriven ur ett perspektiv där jag-personen talar till en liten flicka, och uppmanar henne ti ...

2: a på bollen

2:a på bollen är en av låtarna på Magnus Ugglas album Alla får påsar från 1993. Låten handlar om det moderna samhällets nyhets- och trendhysteri, att man skall vara först med allting. En textrad som exemplifierar detta är ".för om man bara blinka ...