ⓘ Svensk litteratur. I januari 1888 tog en ung Verner von Heidenstam kontakt med Albert Bonnier och överlämnade ett manuskript med dikter som han hade arbetat med ..

                                     

ⓘ Svensk litteratur

I januari 1888 tog en ung Verner von Heidenstam kontakt med Albert Bonnier och överlämnade ett manuskript med dikter som han hade arbetat med i drygt tio år. På våren 1888 publicerades Heidenstams debut Vallfart och vandringsår. Debuten innebar ett brott med naturalismen och realismen och istället skrev Heidenstam om romantik, individualism och sensualism. Att en ny litterär epok i Sverige hade inletts stod klart med Gustaf Frödings debutbok Guitarr och dragharmonika 1891. Erik Axel Karlfelt hade liksom Fröding en dubbel förankring i folklig och lärd kultur och hämtade inspiration ur sin hembygd och ur naturupplevelser.

Selma Lagerlöf 1858–1940 debuterade år 1891 med Gösta Berlings saga. Med denna roman förnyade hon den svenska berättarkonsten på samma sätt som Heidenstam förnyat lyriken. Lagerlöf betraktas som den mest genuina berättarbegåvningen i sin generation och blev framför allt genom sina sagoberättelser och legender även ett stort namn internationellt. Hjalmar Söderberg blev med sina impressionistiska Stockholmsskildringar och sin melankoliska illusionslöshet en av de främsta representanterna för dekadenslitteraturen. En liknande livsattityd av pessimistisk skepsis uppvisade Bo Bergman. Per Hallström var en framstående novellist. Anders Österling blev en av det nya seklets mest uppmärksammade unga diktare.

Till symbolismens främsta representanter inom lyriken omkring sekelskiftet räknas Vilhelm Ekelund som efter att inledningsvis ha framstått som en skånsk provinsiallyriker blev något av en portalgestalt för 1900-talets modernistiska poeter.

År 1901 utdelades Nobelpriset i litteratur för första gången.

                                     

1.1. 1900-talets litteratur Tiotalism

Tiotalsförfattarna med John Landquist som en viktig tongivare bröt med sekelskiftspessimismen och lade större vikt vid vilja, handling och samhällsansvar. Dominerande var den borgerliga realismen med betydande prosaister som Hjalmar Bergman, Gustaf Hellström, Sigfrid Siewertz och samhällsvisionären Ludvig Nordström. Kvinnofrågorna lyftes fram av Elin Wägner och Marika Stiernstedt. Lyrikens ledande namn var Karl Asplund, Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Sten Selander.

Bland tiotalsförfattarna fanns även Martin Koch och Gustav Hedenvind-Eriksson som blev pionjärer för den proletära arbetarlitteraturen samt Dan Andersson som blev en mycket uppskattad diktare.

                                     

1.2. 1900-talets litteratur Modernism

Den svenska lyriken påverkades starkt av modernismen; dess form övergav alla versmått och blev experimentellt oregelbunden. Modernismen introducerades av de finlandssvenska diktarna Gunnar Björling, Elmer Diktonius och Edith Södergran och av Pär Lagerkvist.

Pär Lagerkvist var en viktig föregångare till modernismen med sin lyrik och prosa. 1913 utgav han den modernistiska programskriften Ordkonst och bildkonst och 1916 kom Ångest som väckte uppseende för sitt nyskapande och expressionistiska bildspråk. Han skrev även den självbiografiska romanen Gäst hos verkligheten som berättar om barndomshemmet i stationshuset i Växjö.

Gunnar Ekelöf var den förste surrealisten i svensk litteratur med sent på jorden 1932 och utvecklade senare en tankepoesi med inslag av mystik i verk som Färjesång 1941. Artur Lundkvist debuterade med den modernistiska diktsamlingen Glöd 1928 och blev en av de mest tongivande författarna i sin generation. Harry Martinson framträdde som en nyskapande språkkonstnär med sin fria vers och skrev senare det modernistiska verseposet Aniara 1956.

                                     

1.3. 1900-talets litteratur Arbetarlitteratur

Svensk 1900-talslitteratur utmärker sig genom den stora mängden litteratur som skildrar de lägre samhällsklasserna, framför allt inom jordbruket. Många av de svenska arbetarförfattarna var autodidakter. Pionjärer för arbetarlitteraturen fanns redan på 1910-talet med författare som Martin Koch och Gustav Hedenvind-Eriksson men det stora genombrottet kom på 1930-talet med bland andra Eyvind Johnson, Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson, Harry Martinson, Moa Martinson och Vilhelm Moberg. Antologin och författargruppen Fem unga med bland andra Artur Lundkvist och Harry Martinson spelade en viktig roll för både arbetarlitteraturens och modernismens genombrott. Statarskolan blev politiskt sprängstoff.

Den självbiografiska romanen blev en vanlig genre bland arbetarförfattarna med verk som Eyvind Johnsons Romanen om Olof och Harry Martinsons barndomsskildring Nässlorna blomma. Jan Fridegård uppmärksammades för Lars Hård -böckerna och Ivar Lo-Johansson gav röst åt statarna i romanen Godnatt, jord och novellsviten Statarna. Tillsammans med Moa Martinson representerade de den så kallade statarskolan.

Vilhelm Moberg fick sitt genombrott med Raskens och skrev senare de fyra romanerna i Utvandrarserien. Många av hans romaner utspelar sig i bondemiljö och ofta i historisk tid. Den mycket lästa romanen Rid i natt! från 1941 skildrar ett bondeuppror i Småland på 1600-talet men var i själva verket en skarp protest mot nazismen.

Josef Kjellgren och Rudolf Värnlund skrev kollektivromaner i proletära miljöer som Människor kring en bro 1935 och Man bygger ett hus 1938.                                     

1.4. 1900-talets litteratur Borgerlig och folklig litteratur

Under mellankrigstiden skildrade också författare av borgerlig bakgrund individens och samhällets kriser, bland andra lyriker som Karin Boye, Hjalmar Gullberg, Johannes Edfelt och Bertil Malmberg och prosaister som Agnes von Krusenstjerna och Olle Hedberg. Fritiof Nilsson Piraten bildade något av en egen genre med sina burleska berättelser.

Karin Boye 1900–1941 var en av mellankrigstidens mest betydande lyriker. Hon intresserade sig tidigt för psykoanalysen och hennes dikter gestaltar ofta konflikter i personligheten: mellan viljan att leva moraliskt, tvånget att leva ut sina begär och längtan efter död och befrielse. Karin Boye skrev också framtidsromanen Kallocain 1940.

Nils Ferlin och Birger Sjöberg representerade en mer folkkär diktning. Nils Ferlin 1898–1961 arbetade som revymakare och kuplettskrivare innan han 1930 debuterade med samlingen En döddansares visor. Hans dikter är ofta sarkastiska och driver med moralister, karriärister och fantasilösa dumbommar. Birger Sjöberg blev känd för den idylliska Fridas bok och romanen Kvartetten som sprängdes men gav även ut den modernistiskt nyskapande diktsamlingen Kriser och kransar 1926.

                                     

1.5. 1900-talets litteratur Fyrtiotalism

1940-talets författare med poeter som Erik Lindegren, Karl Vennberg och Werner Aspenström och prosaister som Stig Dagerman verkade i skuggan av andra världskriget och tog upp existentiella frågeställningar. Modernismen tog sig nu också alltmer avancerade uttryck som Lindegrens diktverk mannen utan väg och Gösta Oswalds experimentella roman Rondo. Den amerikanska hårdkokta skolan introducerades av Thorsten Jonsson. Betydande romanförfattare var Lars Ahlin och Sivar Arnér.

Stig Dagerman 1923–1954 var en av de mest uppmärksammade företrädarna för fyrtiotalismen och väckte under sitt korta liv uppseende med romaner som Ormen, De dömdas ö och Bränt barn samt noveller, dagsverser och dramer. I den flera gånger omtryckta reportageboken Tysk höst ger han en tidsbild från Tyskland strax efter andra världskriget.

                                     

1.6. 1900-talets litteratur Senare litteratur

1950-talets författare vände sig emot fyrtiotalismens pessimism och polemik till ett mer inåtvänt och subjektivt uttryck. Betydande lyriker var Tomas Tranströmer och Östen Sjöstrand. Lars Forssell och Bo Setterlind skrev en mer vardagsnära och visartad poesi. Prosaister som Lars Gyllensten och Birgitta Trotzig ägnade sig åt existentiell problematik, den förre med krav på trolöshet mot alla ideologier.

På 1960- och 1970-talen ökade den politiska aktivismen i samhället och litteraturen, och dokumentärromanen fick en framträdande roll. Jan Myrdal införde konceptet rapportbok, och P C Jersild skildrade forskning, sjukvård och byråkrati. Sven Lindqvist skrev reseskildringar från Indien och Kina. Andra uppmärksammade författare var Sven Delblanc, Kerstin Ekman, Per Olov Enquist, Sara Lidman, Per Olof Sundman och Göran Tunström. Per Anders Fogelström blev en av de mest lästa och folkkära berättarna med sin Stadserien. Inom lyriken märktes bland andra Göran Sonnevi, Tobias Berggren och Gunnar Harding. Ett nytt inslag i den svenska litteraturen var immigrantförfattare som tillgodogjort sig det svenska språket och etablerade sig i den samtida litteraturen, Greklandsfödde Theodor Kallifatides var den mest framgångsrike av dem.

På 1980-talet fick publiktillvända prosaister som Torgny Lindgren och Klas Östergren sina stora genombrott med romaner som Ormens väg på hälleberget och Gentlemen samtidigt som den unga lyriken med Katarina Frostenson och Ann Jäderlund karaktäriserades av en exklusiv språklig medvetenhet. Kristina Lugn blev en mer folkkär poet. Postmodernismen introducerades av tidskriften Kris med bland andra Stig Larsson i redaktionen. Lars Norén blev även internationellt ett stort namn med sin dramatik.                                     

2. Deckarlitteratur

Stieg Trenter blev med romaner som Farlig fåfänga 1944 och I dag röd. 1945 den store pionjären för den svenska detektivromanen. Trenters romaner karaktäriseras av atmosfärrika Stockholmsskildringar, slagfärdiga repliker och mystifierande, successivt upprullade intriger.

De stora stilbildarna för senare svensk kriminallitteratur är Sjöwall/Wahlöö som på 1960- och 1970-talen införde en kritisk samhällsskildring vid sidan av kriminalgåtorna i sina romaner. De har liksom senare deckarförfattare som Henning Mankell, Liza Marklund, Håkan Nesser, Stieg Larsson, Leif G.W. Persson och Camilla Läckberg haft stora framgångar utomlands.

                                     

3. Barn- och ungdomslitteratur

Den svenska barn- och ungdomslitteraturen spänner från kärv socialrealism till fantastiska sagoberättelser. Ett av de första stora namnen inom svenska barnsagor var Elsa Beskow. Den stora folkbildaren var Selma Lagerlöf som med sin Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige undervisade barn i Sveriges geografi.

Under andra halvan av 1900-talet nådde Astrid Lindgren stora internationella framgångar med sina barnböcker om till exempel Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Madicken och Ronja Rövardotter.

Finlandssvenskan Tove Jansson har byggt upp ett fiktivt universum med sina mumintroll som också har fått internationell berömmelse. På den svenska horisonten har författare som Anders Jacobsson och Sören Olsson under 1980- och 90-talen rönt stora framgångar med framför allt bokserierna om Sune och Bert, men står även bakom berättelser som Tuva-Lisa och Emanuel.

                                     

4. Trubadurer och vispoeter

Evert Taube var verksam som visdiktare under en stor del av 1900-talet. Birger Sjöberg blev populär för sina Fridas visor. På 1960-talet framträdde Cornelis Vreeswijk som en efterföljare till Carl Michael Bellman. Olle Adolphson och Fred Åkerström var ett par andra visdiktare.

Visförfattandet behandlar ofta kärlek eller naturens skönhet. Den har ibland inslag nationalromantik eller satir.

                                     

5. Fack- och referenslitteratur

Svenska akademins ordbok är ett etymologiskt uppslagsverk över det svenska språket som ges ut av Svenska Akademien. Arbetet med det började 1786. Svenska akademins ordlista är en koncentrerad ordbok utan ordförklaringar i ett band. Första upplagan kom 1874 och den senaste 2006. Ordlistan är ett rättesnöre för god svenska. Ett antal större fack- och referensverk har skrivits på svenska. Nordisk Familjebok började publiceras 1876. 1989 började uppslagsverket Nationalencyklopedin att publiceras.

Boken om San Michele av Axel Munthe har påståtts vara 1900-talets mest spridda bok av en svensk författare. Den har getts ut i fler upplagor och i fler länder än både Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och böckerna om Pippi Långstrump.

                                     

6. Dramatik

Den internationellt mest kända svenska dramatikern är August Strindberg. Mäster Olof, Fröken Julie och Ett drömspel är några av hans mest kända dramer.

I vår samtid har Lars Norén blivit ett stort namn. Per Olov Enquist har uppmärksammats internationellt med bland annat Tribadernas natt. Bengt Ahlfors är ett stort namn i Svenskfinland.

Några typiskt svenska former av lättare dramatik är spex och revy.

                                     

7. Läsarna

Enligt en beräkning baserad på bokförsäljning och boklån fanns det 10 000 regelbundna läsare i Sverige omkring år 1800, vilket motsvarade 0.3 procent av hela befolkningen. Ett hinder för spridning av litteraturen var det höga priset på böcker: Gleerups bokhandel i Lund tog 1828 1 riksdaler och 24 skilling för ett exemplar av Tegnérs Frithiofs saga, vilket motsvarar 1 800 kronor i 2004 års penningvärde. 1817 kostade ett exemplar av Cederborghs Ottar Tralling 1 riksdaler banco. Enligt uppgift från Svenska bokförläggareföreningen fanns det 1844 61 försäljningsställen för böcker, varav 22 bokhandlare.

De flesta som läste böcker vid 1800-talets början lånade böcker, framför allt från kommersiella lånebibliotek. 1833 startade förläggaren Lars Johan Hierta Läsebibliothek av den nyaste utländska litteraturen där det ingick romaner av utländska författare som Fennimore Cooper, George Sand Aurore Dudevant och Walter Scott. Genom ny teknik kunde priset hållas lågt, 8 skilling per häfte. Genom Hiertas läsebibliotek uppkom efterfrågan även på svenska författares verk som kunde försörja sig på sitt skrivande.                                     

8. Referenser

Källor

 • Olsson m.fl. 2002. Svensk litteratur 1-5. Stockholm: Norsteds Akademiska förlag.
 • Bernt Olsson och Ingemar Algulin: Litteraturens historia i Sverige, Norstedts 1987
 • Nationalencyklopedin: Sverige - litteratur
 • Rolf H. Lindholm, Levande svensk litteratur; 800-1800 2010, Visby: Books-on-Demand, Levande svensk litteratur; 1800-talet 2011, Visby: Books-on-Demand, Levande svensk litteratur; 1900-talet, Visby: Books-on-Demand samt Levande svensk litteratur; Efter 1950, Visby: Books-on-Demand.
                                     

9. Externa länkar

 • Textalks digitala bibliotek med Klassisk svensk litteratur
 • Litteraturbanken har svensk litteratur och texter om litteratur
 • Svenska Akademien
 • Projekt Runeberg digitaliserar icke upphovsrättsskyddad nordisk litteratur
 • Dramawebben digitaliserar svensk dramatik
                                     
 • För finlandssvensk litteratur se även Svensk litteratur Finsk litteratur omfattar all litteratur skriven på finska språket, oavsett författarens medborgarskap
 • Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur utdelas för att belöna förtjänta översättare av svensk litteratur till andra språk. Det
 • under det gångna året inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning Pristagare utses av Svenska Akademien och tillkännages i
 • Modernismen inom litteraturen kännetecknades av formexperiment, fri vers och avancerad berättarstruktur. De extrema formexperimenten på bekostnad av verklighetstrogenhet
 • finska och svenska Finsk litteratur omfattar all litteratur skriven på finska språket och svensk litteratur all litteratur skriven på det svenska språket
 • Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets
 • Libris 7247300. ISBN 91 - 34 - 51204 - 7 inb. Denna artikel om svensk litteratur saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till
 • Spansk litteratur är i första hand litteratur från Spanien, skriven på spanska. Den växte fram under medeltiden, parallellt med framväxten av det kastilianska
 • en svensk chefredaktör, tryckare och utgivare. Hon gav ut Norrköpings Tidningar mellan 1802 och 1839. Hon utgav också Journal för Svensk Litteratur 1802 - 12
 • ursprungligen 26 delar, vars ambition vid utgivandet var att samla all svensk litteratur av värde åren 1500 - 1900. Det planlades av Oscar Levertin och utgavs
 • afrikanska litteraturen är i vidare bemärkelse all litteratur från kontinenten Afrika, men vanligtvis menar man med afrikansk litteratur den litteratur som kommer
 • Finlandssvensk litteratur är litteratur på prosa eller på vers på svenska skriven av finlandssvenskar i regel utgiven i Finland. Den har en lång historia