ⓘ Finlandssvenska Nationen förkortat FSN grundades 1994 för att främja finlandssvenska studenters samvaro samt införa finlandssvensk studentkultur vid Umeå univer ..

                                     

ⓘ Finlandssvenska nationen

Finlandssvenska Nationen förkortat FSN grundades 1994 för att främja finlandssvenska studenters samvaro samt införa finlandssvensk studentkultur vid Umeå universitet. FSN skiljer sig från de andra nationerna vid universitetet genom att nationen i sina stadgar bestämt att minst hälften av medlemmarna måste ha finlandssvenskt ursprung.

Finlandssvenska Nationen anordnar varje år dels sin årsfest i april samt en sittning för att fira Självständighetsdagen den 6 december. Nationen försöker även att delta i firandet av Pampas nationaldag samt i Brännbollsyran. Till detta ordnar nationen andra sittningar, fester, spelkvällar, utflykter och resor för sina medlemmar.

FSN samarbetar med Vasa nation i Helsingfors, Österbottniska nationen i Åbo och Ångermanlands nation. Man har även ett samarbete med Umeå Finlandssvenskar och Finsksvensk ungdom samt studentföreningen Brobyggarna rf i Vasa.

                                     
 • Ej att förväxla med Sverigefinnar eller Finlandssvenska Finlandssvenskar i singularisform: finlandssvensk är den etniska minoriteten av svenskar med
 • Västgöta nation Lund Syskånbladet - Sydskånska nationen GHaDden - Gästrike Hälsinge Dala nation Umeå Umindalen - Finlandssvenska nationen Umeå Ångtrycket
 • något av dessa landskap finns numer inte. Nationen har ett brett utbud av verksamheter, förutom nationens restaurang - café - pub - och festverksamhet
 • utgjorde finlandssvenskarnas ställning ett av de största hindren för en genuint finsk kultur och en verklig nationalstat. Att reducera det finlandssvenska inflytandet
 • 10.2008 Finlandssvenska Nationen i Umeå KOITUS - Karolinska institutets finska studenter Finska nationen vid Örebro Universitet Finlandssvenska Studenter
 • Akademi 1974. Thors intresserade sig för ortnamnsforskning och för den finlandssvenska befolkningens ålder och geografiska ursprung. Hans digraste verk berörde
 • året publiceras artiklar varje vecka på stbl.fi. Målgruppen är de finlandssvenska högskolestuderandena vid SSI: s medlemskorporationer, och tidningen
 • född 28 mars 1911 i Vasa, Finland, död där 14 september 1989, var en finlandssvensk filolog, verksam som dialektologisk amanuens vid Folkkultursarkivet
 • Finlands nation Umeå - Uumajan Suomalainen Osakunta Finlandssvenska nationen Gästrike Hälsinge Dala nation Jämtlands nation Skånes nation Stockholms nation Sydswaenska
 • 12 röster, antologi, Förlaget, Helsingfors 2017, ISBN 978 - 952 - 333 - 088 - 7 Nationen roman, Förlaget, Helsingfors 2019, ISBN 978 - 952 - 333 - 265 - 2 kuggeskriver
 • Helsingfors, var en finlandssvensk sportskytt. Huber blev olympisk silvermedaljör i trap vid sommarspelen 1924 i Paris. 1937 delades Finlandssvenska bragdmedaljen