ⓘ Finlandssvensk samling rf är en partipolitiskt obunden förening i Finland som kämpar för finlandssvenskarnas språkliga och mänskliga rättigheter. Föreningen gru ..

                                     

ⓘ Finlandssvensk samling

Finlandssvensk samling rf är en partipolitiskt obunden förening i Finland som kämpar för finlandssvenskarnas språkliga och mänskliga rättigheter. Föreningen grundades 2001. Den har ansetts ha en betydligt radikalare syn på hur språkfrågan skall skötas än de etablerade finlandssvenska institutionerna. Föreningen har betonat den territoriella aspekten av Finlands tvåspråkighet, internationella minoritetskonventioners betydelse för finlandssvenskarna och den vanliga finlandssvenskens engagemang. Ordförande för föreningen har varit: Gösta von Wendt, Ida Asplund och Juha Janhunen. År 2011 valdes Anna Ritamäki-Sjöstrand till ordförande. Medlemsantalet 2012 är 250 personer.

                                     
  • Ej att förväxla med Sverigefinnar eller Finlandssvenska Finlandssvenskar i singularisform: finlandssvensk är den etniska minoriteten av svenskar med
  • första tider var Axel Olof Freudenthal. Idag är organisationen Finlandssvensk samling den främsta företrädaren för denna handlingsstrategi. Bygdesvenskhet
  • Östsvensk samling bildades i Helsingfors 1919 som en lokalförening till Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Föreningens grundare och
  • finländska svenskan och rikssvenskan 1902 och Hugo Bergroths Finlandssvenska 1917 Samlingarna och biblioteket överläts 1908 till Svenska litteratursällskapet
  • området. År 2010 valdes han till styrelseordförande för föreningen Finlandssvensk samling Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Castrenianumin
  • fram sin doktorsavhandling, Svenskhetens dilemma i Finland: finlandssvenskarnas samling och splittring under 1900 - talet, 1985. Han har därefter varit
  • och självbegrundan. Hon engagerade sig i föreningen Progress - finlandssvensk samling för kämpande humanism r.f. och satt både i föreningens styrelse
  • Den finlandssvenska folkmusiken är en av de fem folkmusiktraditionerna inom finländsk folkmusik som finns i Finland. Övriga traditioner är den östfinska
  • samlar finlandssvenska pressklipp. Dess huvudgrupper är Biografiska samlingen Allmänna samlingen Topografiska samlingen Maria Grotenfelts samling Vidare
  • Föreningen gav ut en årsbok 1909 1913 och senare även tidningen Allsvensk samling Åren 1959 och 1969 gav man ut det biografiska verket Vem är det med upplysningar