ⓘ Partikelverb är verb i språket som utgörs av ett verb och en partikel, oftast i form av ett adverb eller en preposition. De är vanliga i germanska språk som eng ..

                                     

ⓘ Partikelverb

Partikelverb är verb i språket som utgörs av ett verb och en partikel, oftast i form av ett adverb eller en preposition. De är vanliga i germanska språk som engelska, tyska och svenska. Ett kännetecken är att betoningen ligger på partikeln. Exempel är ge upp och komma hit.

En del partikelverb kan skrivas ihop utan att betydelsen förändras att lämna över är detsamma som att överlämna, medan andra ändrar betydelse att uppge sitt namn är inte detsamma som att ge upp sitt namn. I particip skrivs de alltid ihop, vilket innebär att frasen "ett uppgivet namn" kan bli tvetydig ett namn som någon har uppgett eller gett upp. När man bildar substantiv av dem, placeras partikeln före verbet ihopskrivet.

                                     

1. Vidare läsning

  • Elzbieta Strzelecka, Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner. En semantisk studie ur kognitivt perspektiv 2003, doktorsavhandling
  • Partikelverb, Grammatiska uppslag 1998, Göteborgs universitet
                                     
  • speciell och väldefinierad typ av partiklar är verbpartiklar. Se även partikelverb Partikel oböjligt småord Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin
  • starka verben använder - en, - et och - na. Om ett verb är ett så kallat partikelverb det vill säga består av ett verb partikel, skrivs partikeln ihop med
  • uttrycker skillnader genom mer eller mindre stående lexikala omskrivningar: partikelverb som äta upp och dricka ur anger att verben är avslutade, medan omskrivningen
  • 1990 blev filosofie doktor i nordiska språk på avhandlingen Svenska partikelverbs semantik. Hon har därefter varit docent och universitetslektor och forskat