ⓘ Idiom neutral är ett internationellt hjälpspråk, skapat på 1890-talet. Då volapük var statt i upplösning, valdes 1893 den ryske järnvägsingenjören Woldemar Rose ..

                                     

ⓘ Idiom neutral

Idiom neutral är ett internationellt hjälpspråk, skapat på 1890-talet.

Då volapük var statt i upplösning, valdes 1893 den ryske järnvägsingenjören Woldemar Rosenberger till direktör för den 1887 grundade volapükakademien. Han utarbetade med stöd av akademins övriga medlemmar Idiom neutral på grundval av största möjliga internationalitet i ordval och grammatik. Idiom neutral kom att få stor betydelse för de senare utvecklade internationella hjälpspråken, även om det i sig fick en ganska liten anslutning.

                                     
  • interlingvisterna. 1907 samarbetade han med Waldemar Rosenberger om en reform av Idiom Neutral i nylatinsk och naturalistisk riktning. 1922 offentliggjorde han det
  • Av dessa befanns endast två kunna komma i beaktande, esperanto och idiom neutral Då båda ansågs visa för stora brister för att i föreliggande skick
  • städat eller vördsamt tal och ch os - skad, bokspråk det litterära idiom vari de heliga skrifterna och andra klassiska verk är avfattade. Alla i