ⓘ Tvist om påvens skägg. En tvist om påvens skägg eller strid om påvens skägg är en debatt om struntsaker, om detaljer som inte är relevanta för diskussionen i si ..

                                     

ⓘ Tvist om påvens skägg

En tvist om påvens skägg eller strid om påvens skägg är en debatt om struntsaker, om detaljer som inte är relevanta för diskussionen i sig eller om saker som är omöjliga att avgöra.

Uttrycket är ett idiomatiskt uttryck i svenskan, och känt sedan 1700-talet. Uttryckets ursprung är okänt. Det har konstaterats att påvar inte burit skägg sedan år 1700, då Innocentius XII avled.

                                     

1. Andra språk

I danskan finns ett liknande uttryck, strides om pavens skæg. Motsvarande uttryck lyder på tyska: Um des Kaisers Bart streiten. Här tvistar man alltså om "kejsarens skägg", inte påvens. Förmodligen går det tyska uttrycket tillbaka till latin de lana caprina rixari tvista om getens ull eller skägg.