ⓘ Quenyas grammatik. Vår kunskap om Quenyas grammatik bygger på studier av de texter som J.R.R. Tolkien skrev under sin livstid. Dessa texter är ofta motsägelsefu ..

                                     

ⓘ Quenyas grammatik

Vår kunskap om Quenyas grammatik bygger på studier av de texter som J.R.R. Tolkien skrev under sin livstid. Dessa texter är ofta motsägelsefulla eftersom Tolkien ändrade uppfattning om språket efter hand som han utvecklade det. Det finns dessutom stora luckor i våra kunskaper om grammatiken eftersom de beskrivningar Tolkien efterlämnade inte är heltäckande och dessutom reflekterar den rådande uppfattningen om språket när de skrevs.

Många som studerar quenya väljer att fokusera på Tolkiens bild av grammatiken vid tillkomsten för Ringarnas herre och därefter. Även inom denna tidsperiod finns dock luckor samt smärre motsägelser och frågetecken.

Nedanstående beskrivning är för närvarande delvis baserad på analogibildningar och gissningar. Tolkiens efterlämnade texter ger en mer komplex, och inte lika fullständig, bild av quenyas grammatik.

                                     

1. Substantiv

Substantiven är ganska väl och konsekvent beskrivna av Tolkien. Substantiv kännetecknas i quenya av att de böjs i numerus och kasus. Man kan särskilja tio kasus, varav ett försvann tidigt och två kan betraktas som kortformer av två andra kasus.

                                     

1.1. Substantiv Numerus

Quenya har fyra numerus: singularis, dualis, pluralis och partitiv pluralis. Singularis och pluralis används precis som på svenska. Dualis används för "naturliga par", som armar, ögon etc. Funktionen hos partitiv pluralis är litet oklar, men sägs ibland beteckna samtliga förekomster av någonting, eller åtminstone ett stort antal.

                                     

1.2. Substantiv Kasus

Samtliga exempel är hämtade från Tolkiens texter.

 • Instrumentalis: Objekt som används till något eller förorsakar något. Exempel: Lassi lantar súrinen "Löv faller i vinden ", Wilwarin wilwa rámainen "En fjäril fladdrande på vingar ".
 • Lokativ: Befintlighet på/i plats. Plats där. Exempel: Lóriendesse I Lórien ", Ondolisse På klipporna ".
 • Allativ: Förflyttning till plats. Plats dit. Endorenna Till Midgård ", falmalinnar ner på vågorna ".
 • Ablativ: Förflyttning från plats. Plats därifrån. Earello Från havet ", Hrestallo Från stranden ".
 • Respektiv: Kasuset kallas även det mystiska kasuset. Inga säkra belägg finns, och dess användning är oklar. Kan även betraktas som "kort lokativ". Möjligt exempel: hendas *" i ögat ".
 • Genitiv: Objekts ursprung. Exempel: Indis i Ciryamo Sjöfararens fru", Quenta Silmarillion "Berättelsen om silmarillerna ".
 • Ackusativ: Direkt-objekt. Ersattes tidigt av nominativformerna.
 • Dativ: Indirekt-objekt. Kan även betraktas som "kort allativ". Exempel: Enquantuva i yulma nin "Återfylla bägaren åt mig ", Elenna-nóreo alcar enyalien "Stjärnlandets ära till minne ".
 • Nominativ: Subjekt. Exempel: Elen síla "En stjärna skiner", Lassi lantar Löv faller".
 • Possessiv: Ägande eller beskrivande. Exempel: Róma Oroméva Oromes horn", Yuldar miruvóreva "Klunkar av mjöd ".


                                     

2. Pronomen

Personliga pronomen

Personliga pronomen läggs till som ändelser efter verb. Dock ej om subjektet redan omtalats. Evt då som objektspronomen.

 • -nte använd för tre personer när subjektet inte blivit omtalat.
                                     
 • förekommande efter andra konsonanter. Huvudartikel: Quenyas grammatik Utmärkande för grammatiken är ett rikt böjningssystem som är ett arv från fornalviskan
 • I grammatiken är en artikel ett formord eller ett suffix som anger substantivets bestämdhet till genus, numerus och kasus. Artiklar är antingen bestämda
 • noggrant konstruerade språk, främst quenya och sindarin. Inspiration till språken fick Tolkien främst från finsk grammatik och keltisk walesisk vokabulär