ⓘ Förräderi. För filmen med samma namn, se Förräderi film Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, ..

                                     

ⓘ Förräderi

För filmen med samma namn, se Förräderi film

Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men. I juridisk mening talas om uppsåtliga och svekfulla brott mot statschef, annan styrelse av riket eller annan överhet, till exempel genom spioneri, propaganda, trolöshet vid förhandling med främmande makt, eller angiveri. I svenska brottsbalken nämns högförräderi och landsförräderi, och i lindrigare fall landssvek. Svekfullt agerande i förtroendeställning gentemot annan entitet kan vara straffbar under beteckningen trolöshet mot huvudman.

Förräderi kan ske med eller utan våld, vare sig det är personligt våld eller ödeläggelse av egendom. För att räknas som högförräderi i lagens mening krävs att det är ett högmålsbrott och att förrädaren använder eller avser använda lagstridiga medel, vilket förutsätter ett uppsåt. Till skillnad från uppror har högförräderi en utländsk anknytning. Under krig talas i stället om landsförräderi, dock utan att det därmed är ett militärt brott. Landsförräderi avser uppsåtligt eller oaktsamt förräderi till fienden, oavsett om dessa är en främmande makt eller inhemska fiender. Tryckfriheten och yttrandefriheten är begränsad avseende hög- och landsförräderi.

Som förräderi har ibland allmänheten uppfattat exempelvis amorösa förhållanden och samarbete mellan civila och representanter för främmande ockupationsmakt, och utkrävt hämnd egenmäktigt, även om gärningen inte varit straffbar enligt lag, exempelvis vid slutet av andra världskriget. En speciell form av förräderi sker hos dubbelagent.

                                     

1. Kända exempel

Ordet har inom svenskan fått många metaforer, ofta kopplade till historiska personer eller händelser. Nedan följer några exempel:

 • Quisling, efter norsk landsförrädare under andra världskriget
 • Benedict Arnold, general under amerikanska frihetskriget, begreppet dock nästan enbart använt i USA
 • Marcus Junius Brutus, deltog i komplott mot Julius Caesar
 • Femtekolonnare, begrepp från spanska inbördeskriget
 • Judas Iskariot, se även Judaskyss

Även:

 • Skökan Rahab som skyddade israeliter inför intagandet av Jeriko, enligt Josua belönad därför
 • Jussi i boken Bröderna Lejonhjärta
                                     
 • Förräderi är en brittisk - dansk - svensk dokumentärfilm från 1994 i regi av Björn Cederberg och Fredrik von Krusenstjerna. Filmen skildrar den tyske kulturarbetaren
 • Klerkernas förräderi är ett uttryck som syftar på författare, akademiker och andra intellektuella som sviker de plikter de har just som intellektuella
 • kalendern. Augustus och Scribonias dotter Julia d.ä. skickas på grund av förräderi och otrohet i exil till Pandataria hennes mor Scribonia följer med henne
 • Tana 1994 Förräderi 1997 Tranceformer 2001 Den förlorade sonen 2008 Necrobusiness 2013 Porrkungens tårar Producent 1994 Förräderi 1996 Den
 • avbildas Judas ofta klädd i gult, den färg som symboliserar feghet och förräderi Namnet Judas var ett relativt vanligt judiskt namn, medan tillnamnet
 • förräderi Det användes först under Henrik III under avrättningen av piraten William Maurice 1241, och infördes som ett standardstraff för förräderi år
 • dödade Fafner. Regin dödades sedan av Sigurd som misstänkte honom för förräderi Regin betyder också de rådande och var ett namn på alla gudar och övernaturliga
 • sarmatierna och karperna. Kejsarinnan Jia av Kina åtalar kronprins Yu för förräderi och låter avsätta honom. Jin Mingdi, kinesisk kejsare Wikimedia Commons
 • mot en regering eller dess lagar, men den är inte lika allvarlig som förräderi Uppvigling innebär i svensk rätt att i ord eller skrift uppmana andra
 • dynastierna vilket resulterade i att Lothar drog honom inför rätta för förräderi 986. Hugo Capet, kusin till Lothar och allierad med Adalberon, störtade