ⓘ Österbottniska är ett samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i svenska Österbotten. Österbottniskan brukar delas upp i nordösterbottniska, mellanösterbo ..

                                     

ⓘ Österbottniska

Österbottniska är ett samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i svenska Österbotten. Österbottniskan brukar delas upp i nordösterbottniska, mellanösterbottniska och sydösterbottniska. Dessa varianter är inte alltid förståeliga för varandra. Nordösterbottniska talas i kommunerna Karleby, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Mellanösterbottniska talas i kommunerna Vörå, Korsholm och Vasa. Sydösterbottniska talas i kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. Tidigare talades även svenska i Sastmola och Björneborg i angränsande landskapet Satakunda, som språkligt anknöt sig till södra Österbotten.

Österbottniskan har bevarat fornnordiskans längdsystem med fyra olika längder i stavelser. Precis som många andra dialekter har österbottniskan tre genus. Beroende på talsituationen kan neutrum i Närpesdialekten bland annat vara pejoriserande nedsättande eller vara ett tecken på att närmare kunskap om den omtalade saknas eller ange intimitet; det kan också antyda, att könet i sammanhanget är ointressant eller att det är fråga om ett barn. Alltså har man särskilt i Närpesdialekten rikare möjligheter - än i många andra svenska dialekter - att använda genus för att modifiera betydelsen.