ⓘ Kultur - Kultur, Natur & Kultur, i Sverige, Arkeologisk kultur, Snörkeramisk kultur, i Slovenien ..

Kultur

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär bearbetning, odling och bildning och som i sin tur härstammar från colo odla. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig odling eller socialt överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet. Den ursprungliga betydelsen odling förekommer i till exempel bakteriekultur. Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en populatio ...

Natur & Kultur

Natur & Kultur är ett svenskt bokförlag grundat 1922. Huvudkontoret är beläget i Skogsindustrihuset korsningen Villagatan/Karlavägen på Östermalm i Stockholm. Förlaget har en omfattande utgivning av läromedel och allmänlitteratur.

Kultur i Sverige

Uttrycket kultur i Sverige omfattar allt kulturliv i Sverige, medan svensk kultur vanligen räknas som en västerländsk, närmare bestämt nordisk kultur, och delar egenskaper och uttryck främst med dessa.

Arkeologisk kultur

En arkeologisk kultur eller materiell kultur, definieras vanligen av en samling artefakter som ofta påträffas tillsammans på arkeologiska lokaler. Det arkeologiska kulturbegreppet är sålunda beroende av, och utgörs av, begreppet materiell kultur som avser den materiella komponenten i en kultur. På senare år har det, främst inom den postprocessuella arkeologin, gjorts försök att röra sig bort från ett kulturbegrepp helt beroende på föremål och i stället närmas sig människorna bakom föremålen. Detta har dock visat sig vara svårt då lämningarna, från framförallt mycket avlägsna perioder, i må ...

Snörkeramisk kultur

Snörkeramisk kultur är ett samlingsbegrepp över en arkeologisk kulturgrupp som var utbredd i Nord-, Central- och Östeuropa samt in i Ryssland under neolitisk tid. Den inleddes runt 2950-2900 f.Kr. och spreds snabbt till ett stort område av Tyskland och Polen samt Jylland i Danmark. Samtidigt eller något senare förekom den också på de ryska stäpperna samt inte långt därefter i Baltikum, Finland och i Sverige-Norge. Det sistnämnda områdets kultur kallas stridsyxekulturen och i Danmark benämns den enkeltgravskulturen.

Kultur i Slovenien

Kultur i Slovenien är kulturen i republiken Slovenien och kultur producerad av slovener i andra länder, till exempel av de slovenska minoriteterna i Italien och Österrike.

                                     

ⓘ Kultur

  • artikeln handlar om kultur som socialt överförda levnadsmönster. För det biologiska begreppet, se Kultur biologi Ordet kultur kommer från latinets
  • Natur & Kultur NoK är ett svenskt bokförlag grundat 1922. Huvudkontoret är beläget i Skogsindustrihuset korsningen Villagatan Karlavägen på Östermalm
  • Uttrycket kultur i Sverige omfattar allt kulturliv i Sverige, medan svensk kultur vanligen räknas som en västerländsk, närmare bestämt nordisk kultur och
  • En arkeologisk kultur eller materiell kultur definieras vanligen av en samling artefakter som ofta påträffas tillsammans på arkeologiska lokaler. Det
  • Snörkeramisk kultur Snörkeramisk kultur är ett samlingsbegrepp över en arkeologisk kulturgrupp som var utbredd i Nord - Central - och Östeuropa samt in
  • Kultur i Slovenien är kulturen i republiken Slovenien och kultur producerad av slovener i andra länder, till exempel av de slovenska minoriteterna i Italien
  • Rörelsen för fri kultur är en rörelse som försöker främja rätten att sprida och förändra skapade verk, genom Internet såväl som andra media. Rörelsen opponerar
  • för södra Sverige Kulturen För tidningen Kulturen se Tidningen Kulturen För årsskriften utgiven av Kulturen i Lund, se Kulturen årsskrift För studieförbundet
  • Den kinesiska kulturen har en oavbruten historia på 5000 år, och är det som kännetecknar kulturområdet Kina. Huvudartikel: Kinesisk litteratur Kinesisk