ⓘ Svenskspråkig litteratur - Svensk litteratur, Krakau, Jennifer Hayashida, Bildhuggarens dotter, WSOY, Hexameter ..

Svensk litteratur

I januari 1888 tog en ung Verner von Heidenstam kontakt med Albert Bonnier och överlämnade ett manuskript med dikter som han hade arbetat med i drygt tio år. På våren 1888 publicerades Heidenstams debut Vallfart och vandringsår. Debuten innebar ett brott med naturalismen och realismen och istället skrev Heidenstam om romantik, individualism och sensualism. Att en ny litterär epok i Sverige hade inletts stod klart med Gustaf Frödings debutbok Guitarr och dragharmonika 1891. Erik Axel Karlfelt hade liksom Fröding en dubbel förankring i folklig och lärd kultur och hämtade inspiration ur sin h ...

Krakau

Krakau distrikt – ett administrativt distrikt inom Generalguvernementet 1939–1945 Krakau – i tyskspråkig liksom i äldre svenskspråkig litteratur namn på Kraków

Jennifer Hayashida

Jennifer Hayashida, född 1973 i Oakland, är en amerikansk poet, konstnär och översättare av svenskspråkig litteratur samt doktorand i konstnärlig gestaltning vid Göteborgs universitet. Hayashida har översatt titlar av bland andra Ida Börjel, Athena Farrokhzad, Fredrik Nyberg, Katarina Taikon och Eva Sjödin till engelska.

Bildhuggarens dotter

Bildhuggarens dotter är en självbiografi av Tove Jansson och också den första vuxenboken som hon gav ut. Boken utkom 1968 och ger en inblick i Tove Janssons egen barndomsvärld. Den beskriver i novelliknande kapitel konstnärshemmet på Skatudden i Helsingfors och sommarlivet i skärgården. Hon återskapar en yttre borgerlig och bohemisk miljö som i mycket domineras av fadern, bildhuggaren Viktor Jansson. Men främst fångar hon barnets upplevelse av tillvaron – det mystiska och magiska. Bildhuggarens dotter har kommit att bli en av de klassiska barndomsskildringarna i svenskspråkig litteratur.

WSOY

WSOY är ett av Finlands största förlag. Det ingår sedan 2011 i Bonnierkoncernen. Werner Söderström grundade Söderströms förlag år 1891. Senare delades förlaget upp i två olika divisioner, Söderström & C:o och Werner Söderströms. Söderström & C:o koncentrerade sig på svenskspråkig litteratur medan Werner Söderströms gav ut böcker på finska. Werner Söderströms kom så småningom att verka under namnet WSOY. Fram till 1999 utgjorde WSOY en självständig mediekoncern. Mellan 1999 och 2011 ingick WSOY i Sanoma under en period under namnet SanomaWSOY. Sanoma sålde 2011 WSOY till Bonnierkoncernen dä ...

Hexameter

Hexameter är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé. Daktyl är den vanligaste foten i hexameter. De tvåstaviga fötter som daktylerna kan växla med skulle i den antika, stavelselängdsbaserade metriken vara spondéer, även om troké tilläts i sjätte foten. I svensk metrik, som bygger på stavelsetryck, har det varit praktiskt att tillåta trokéer också inne i verserna och hexameter brukar för svenskans förhållanden beskrivas som ett versmått med daktyler och trokéer. Någonstans i versrade ...