ⓘ Metaforer i svenskan - Snöbollseffekt, Tvist om påvens skägg, Mall Stålhammar, Lärling, Förräderi, Syndabock, Dominoeffekt, Polsk riksdag, Svart får, Ekorrhjul ..

Snöbollseffekt

Snöbollseffekten är en metafor som används för att beskriva en våldsam tillväxt eller utveckling på något område. Metaforen grundar sig på ett snöklot som sätts i rullning nedför en backe i töväder. För varje varv den rullar kommer dess hastighet att öka samtidigt som dess diameter växer. Ett exempel på snöbollseffekten är pyramidspel som orsakar större ekonomiska problem. Ett annat exempel är den industriella revolutionen vars utvecklingsprocesser gjort att världens befolkningar ökar allt snabbare i antal samtidigt som de blir tätare.

Tvist om påvens skägg

En tvist om påvens skägg eller strid om påvens skägg är en debatt om struntsaker, om detaljer som inte är relevanta för diskussionen i sig eller om saker som är omöjliga att avgöra. Uttrycket är ett idiomatiskt uttryck i svenskan, och känt sedan 1700-talet. Uttryckets ursprung är okänt. Det har konstaterats att påvar inte burit skägg sedan år 1700, då Innocentius XII avled.

Mall Stålhammar

Mall Stålhammar, född Mölder 3 mars 1943 i Tallinn, död 26 december 2020 i Göteborg, var en svensk språkvetare, fackboksförfattare och professor i engelska vid Göteborgs universitet.

Lärling

En lärling är en person som håller på att utbilda sig till något under en yrkesverksam mästare inom detta område. Lärlingen får hjälpa sin mentor och lära sig av denne. Lärlingsutbildningar kan vara olika långa beroende på vilket yrke som skall läras ut. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen i sin moderna form på vissa yrkesinriktade gymnasieskolprogram. -halva är ett efterled i en yrkesbeteckning inom skråyrkena. Det syftar på en lärling, ännu inte fullärd hantverkare, till exempel smedlärling, "halv smed". Det kunde även användas som skällsord för en dålig hantverkare. Exempel på yrken ...

Förräderi

För filmen med samma namn, se Förräderi film Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men. I juridisk mening talas om uppsåtliga och svekfulla brott mot statschef, annan styrelse av riket eller annan överhet, till exempel genom spioneri, propaganda, trolöshet vid förhandling med främmande makt, eller angiveri. I svenska brottsbalken nämns högförräderi och landsförräderi, och i lindrigare fall landssvek. Svekfullt agerande i förtroendeställning gentemot annan entitet ...

Syndabock

Syndabocken är en symbol för utplånande av människors synder. Genom en ritual fördes folkets synder symboliskt över till ett djur som sedan antingen offrades eller drevs bort. Bland annat i Torah/Gamla testamentet i Bibeln Tredje Moseboken, 16 kapitlet finns berättelser om syndabockar, men liknande ritualer har förekommit i andra religioner än judendomen. I Antikens Grekland tillämpades en ritual med en mänsklig syndabock pharmakos, då en funktionshindrad, tiggare eller kriminell gavs skulden för sjukdom, svält eller invasioner och drevs ut ur samhället. Vissa menar att pharmakosen dödades ...

Dominoeffekt

Dominoeffekt innebär att en liten händelse startar ett orsaksförlopp med långtgående konsekvenser. Namnet kommer från spelpjäserna i spelet domino. Dessa små rätblock kan ställas på högkant efter varandra, så att när en pjäs knuffas till, kommer den att välta på nästa, som välter på nästa, och så vidare. Ett känt exempel på dominoeffekten är Skotten i Sarajevo, där två pistolskott genom en rad omständigheter blev inledningen till det första världskriget. Ett annat exempel är tvillingtornens kollaps på 11 september-attackerna, några våningar rasar ner och krossar alla våningarna under.

Polsk riksdag

Polsk riksdag brukar betecknas som ett stormigt möte utan resultat, som i överförd bemärkelse kan avse oreda eller kaos i allmänhet. Uttrycket härstammar från de historiska polska riksdagarna sejmerna, där varje adelsman hade absolut veto polskt veto eller liberum veto. För att ett beslut skulle vinna laga kraft krävdes absolut enighet, vilket endast med svårighet kunde uppnås.

Svart får

Svart får är en metafor för en ökänd eller från normen avvikande person inom en grupp. Begreppet kommer från den genetiska effekt när en recessiv gen stundom manifesterar sig i att ett svart lamm föds i en familj med vita får. Dessa får blir avvikare och deras ull betraktades vanligen som mindre värdefull eftersom den inte gick att färga. Inom folktro har får med svart ull varit associerade med djävulen. Inom psykologi syftar "svarta får-effekten" på tendensen hos gruppmedlemmar att bedöma sympatiska medlemmar av gruppen mer positivt och avvikande medlemmar av gruppen mer negativt, jämfört ...

Ekorrhjul

Ekorrhjul är ursprungligen en beteckning på en roterande trumma, oftast av ståltråd, som var en inredningsdetalj i burar där man höll ekorrar som sällskapsdjur. Ekorrhjulet är även en metafor för människans till synes otacksamma strävan genom det moderna samhället. Trots alla ansträngningar finner man sig förbli på samma plats.

Björntjänst

En björntjänst är en välmenad tjänst som får förödande, eller i varje fall negativa, följder för mottagaren. Uttrycket kommer från den franska fabeln om björnen och trädgårdsmästaren av La Fontaine, där en tam björn slår ihjäl en fluga på sin sovande väns ansikte med en sten. Följden blir också att slaget oavsiktligt dödar den gode vännen. På franska är talesättet "Le Pavé de lOurs", "Björnsten". Fabelns sensmoral lyder: Det är farligt att ha en obegåvad vän; det är bättre med en förståndig fiende att möta.

Lejonpart

Lejonparten är en metafor som innebär den största delen, en stor andel av något. Uttrycket kommer från Aisopos fabel om lejonet som efter jakt skulle fördela bytet men som med olika förevändningar tog nästan allt själv.

Byrålådseffekt

Med byrålådseffekten avses en skada i ett mekaniskt system, där en komponent som är avsedd att glida i ett mellanrum istället hamnar i ett snett läge där dess tvärsnitt blir så stort att glidningen försvåras. Den dragande kraften åstadkommer vridning och kraftkomposanter vinkelräta mot dragriktningen, vilket ökar friktionen. Sitt namn har effekten av den allmänna erfarenheten att det ibland när man drar ut eller skjuter in en byrålåda händer att den kärvar eller som "självhämmar". Fenomenet uppträder vanligtvis där det finns två gejdrar och där styrlängden längs gejdrarna är mindre än avst ...

Ketchupeffekt

Med ketchupeffekt menas att det först inte kommer någonting, sedan väldigt mycket. Exempel: I tredje perioden i en ishockeymatch står det fortfarande 0-0. Med 3 minuter kvar gör det ena laget 1-0, varpå deras spelare vaknar till och gör ytterligare 3 mål. Effekten uppfattas som såpass vanlig, möjligen som en effekt av observatörsmetodfel observer bias, att den ibland skämtsamt kallas för Universums femte fundamentala växelverkan, jämte gravitation, elektromagnetism, stark kärnkraft och svag kärnkraft. Uttrycket kommer av hur det kunde gå förr med ketchupflaskor av glas; när det väl kom någ ...

Lassie (sång)

Lassie är en sång skriven av Benny Andersson och Marie Nilsson Lind. Den spelades 1990 in av gruppen Ainbusk Singers och gavs i november samma år ut som gruppens debutsingel. 1993 togs den även med på gruppens livealbum Från När till fjärran. Singeln toppade Sverigetopplistan den 19 december 1990. Under perioden 18 november 1990–17 februari 1991 låg låten även på Svensktoppen i 12 veckor, och var bland annat med om att toppa listan i tre veckor, vilket skedde före jul. Sångens refräng Jag mötte Lassie och tidningen Expressens journalist Petter Karlsson bidrog i början av 1990-talet till at ...

Målvakt (brottslighet)

En målvakt kan ta på sig ett civilrättsligt ansvar genom att skrivas som verkställande direktör, styrelsemedlem eller liknande i ett företag med oärligt uppsåt. Det kan exempelvis vara ett företag som någon eller flera parter planerar att tömma på tillgångar, för att sedan försätta i konkurs med stora skulder. Målvakten kan också vara en person som tar på sig ansvaret för brott eller förseelse som någon annan har begått. Det kan till exempel vara någon som upplåter ett bankkonto som används för bedrägerier, såsom bluffakturor. Målvakten kan vara till exempel en minderårig som inte kan stra ...

Papperstiger

Papperstiger för att beskriva något som ser starkt och farligt ut, som en tiger, men i själva verket är harmlöst. Det är en ordagrann översättning av det kinesiska uttrycket zhǐlǎohǔ. Papperstiger är i kinesiska ett mycket gammalt begrepp och återfinns exempelvis i 1300-talsromanen Berättelser från träskmarkerna, där den otrogna hustrun Guldlotus smädar sin försmådde make: Begreppet populariserades utanför Kina när Mao Zedong gjorde följande uttalande i en intervju med en amerikansk kommunistisk journalist 1946: Citatet infördes i mitten av 1960-talet i Maos lilla röda, där det fick ett eg ...

Stolpskott

Stolpskott är inom sport ett skott som träffar en av målburens stolpar. Det är alltså ett skott som är mycket nära att bli mål men inte blir det. Ordet har i överförd bemärkelse blivit en metafor som används när man vill tala om någon som är oförmögen att klara av någonting. I denna betydelse anses ordet i allmänhet som kränkande.

                                     

ⓘ Metaforer i svenskan

  • är en metafor som används för att beskriva en våldsam tillväxt eller utveckling på något område. Metaforen grundar sig på ett snöklot som sätts i rullning
  • relevanta för diskussionen i sig eller om saker som är omöjliga att avgöra. Uttrycket är ett idiomatiskt uttryck i svenskan och känt sedan 1700 - talet
  • populärvetenskaplig författare, inom ämnena metaforer översättning och engelskans påverkan på svenskan Åren 1966 1987 var hon gift med Daniel Stålhammar
  • läras ut. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen i sin moderna form på vissa yrkesinriktade gymnasieskolprogram. - halva är ett efterled i en yrkesbeteckning
  • speciell form av förräderi sker hos dubbelagent. Ordet har inom svenskan fått många metaforer ofta kopplade till historiska personer eller händelser. Nedan
  • visar att pharmakosen stenades, slogs och drevs ut från samhället. Som metafor används ordet syndabock när en person ges, eller tar på sig, skulden för
  • orsaksförlopp med långtgående konsekvenser. Namnet kommer från spelpjäserna i spelet domino. Dessa små rätblock kan ställas på högkant efter varandra, så
  • betecknas som ett stormigt möte utan resultat, som i överförd bemärkelse kan avse oreda eller kaos i allmänhet. Uttrycket härstammar från de historiska
  • Svart får är en metafor för en ökänd eller från normen avvikande person inom en grupp. Begreppet kommer från den genetiska effekt när en recessiv gen
  • ståltråd, som var en inredningsdetalj i burar där man höll ekorrar som sällskapsdjur. Ekorrhjulet är även en metafor för människans till synes otacksamma